Quay trở lại chi tiết bài báo 24. Phẫu thuật vỡ phồng động mạch chậu vào đại tràng sigma: Báo cáo trường hợp lâm sàng và nhìn lại y văn Download Download PDF