24. Phẫu thuật vỡ phồng động mạch chậu vào đại tràng sigma: Báo cáo trường hợp lâm sàng và nhìn lại y văn

Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Ngọc Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vỡ phồng động mạch chậu vào đại tràng sigma là một nguyên nhân chảy máu đường tiêu hóa hiếm gặp và khó chẩn đoán. Bệnh có tỉ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chúng tôi trình bày trường hợp lâm sàng bệnh nhân 89 tuổi, vào viện vì đi ngoài ra máu và được chẩn đoán vỡ phồng động mạch chậu phải vào đại tràng sigma. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu lấy khối phồng, bắc cầu đùi - đùi bằng mạch nhân tạo, cắt đoạn đại tràng sigma, làm hậu môn nhân tạo. Quá trình diễn biến sau mổ và ra viện thuận lợi. Qua đây, chúng tôi nhìn lại y văn về chẩn đoán, phương pháp điều trị và các biến chứng của bệnh này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Brunkwall J, Hauksson H, Bengtsson H, Bergqvist D, Takolander R, Bergentz S-E. Solitary aneurysms of the iliac arterial system: an estimate of their frequency of occurrence. Journal of vascular surgery. 1989;10(4):381-384. doi: https://doi.org/10.1016/0741-5214(89) 90411-4.
2. Santilli SM, Wernsing SE, Lee ES. Expansion rates and outcomes for iliac artery aneurysms. Journal of Vascular Surgery. 2000;31(1):114-121. doi: https://doi.org/10.101 6/S0741-5214(00)70073-5.
3. Richardson JW, Greenfield LJ. Natural history and management of iliac aneurysms. Journal of vascular surgery. 1988;8(2):165-171. doi: https://doi.org/10.1016/0741-5214(88) 90405-3.
4. Arthur TI, Gillespie CJ, Butcher W, Lu CT. Pseudoaneurysm of the internal iliac artery resulting in massive per-rectal bleeding. Journal of Surgical Case Reports. 2013;2013(10):rjt069-rjt069. doi: http://doi.org10.1093/jscr/rjt069.
5. Levi N, Schroeder T. Isolated iliac artery aneurysms. European journal of vascular and endovascular surgery. 1998;16(4):342-344. doi: https://doi.org/10.1016/S1078-5884(98)80054-3.
6. Huang Y, Gloviczki P, Duncan AA, et al. Common iliac artery aneurysm: expansion rate and results of open surgical and endovascular repair. Journal of vascular surgery. 2008;47(6):1203-1211. e2. doi: https://doi.org/1 0.1016/ j.jvs.2008.01.050.
7. Krupski WC, Selzman CH, Floridia R, Strecker PK, Nehler MR, Whitehill TA. Contemporary management of isolated iliac aneurysms. Journal of vascular surgery. 1998;28(1):1-13. doi: https://doi.org/10.1016/S0741-5214(98)70194-6.
8. Desiron Q, Detry O, Sakalihasan N, Defraigne J-O, Limet R. Isolated atherosclerotic aneurysms of the iliac arteries. Annals of Vascular Surgery. 1995;9:S62-S66. doi: https://doi.org/10.1016/S0890-5096(06)60453-6.
9. Boyarsky AH, Burks WP, Davidson JT, Chandler JJ. Ruptured aneurysm of the internal iliac artery. South Med J. 1985;78(11):1356-1357. doi: 10.1097/00007611-198511000-0002 4.
10. Verta MJ, Janevicius RV. Isolated hypogastric artery aneurysms. The Journal of cardiovascular surgery. 1982;23(5):432-434.
11. Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK, et al. The society for vascular surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. Journal of vascular surgery. 2018;67(1):2-77. e2. doi: https://doi.org/10.1016/j.jvs.2017.10.044.
12. Anders W, Fabio V, Van Herzeele I. European society for vascular surgery (ESVS) 2019 clinical practice guidelines on the management of abdominal aorto-iliac artery aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;57:1-97. doi: http://doi.org:10.1016/j.ejvs. 2018.09.020.