Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Một số đặc điểm lâm sàng và loài nấm gây bệnh ở trẻ em bị nấm da đầu kerion Download Download PDF