Quay trở lại chi tiết bài báo 26. Virus Varicella zoster tái hoạt động liên quan đến tiêm vắc xin COVID-19 BNT162B2 mRNA: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF