26. Virus Varicella zoster tái hoạt động liên quan đến tiêm vắc xin COVID-19 BNT162B2 mRNA: Báo cáo ca bệnh

Đỗ Thị Đài Trang, Nguyễn Thị Linh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

BNT162b2 là vắc xin phòng COVID-19 có nguồn gốc mRNA, đã được chấp thuận tiêm cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Một số phản ứng sau tiêm vắc xin thường nhẹ, bao gồm đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ và đau mỏi cơ. Gần đây, một số báo cáo ghi nhận tác dụng phụ hiếm gặp sau tiêm vắc xin BNT162b2 mRNA là sự tái hoạt động của Varicella zoster virus (VZV) gây ra bệnh Herpes zoster (zona thần kinh) và các biến chứng thần kinh trong đó có viêm màng não do VZV. Chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ 15 tuổi, tiền sử khỏe mạnh và bị thủy đậu lúc 7 tuổi, vào viện vì sốt, nôn, đau đầu và nổi ban phỏng nước vùng lưng sau khi tiêm vắc xin BNT162b2 mRNA của Pfizer-BioNTech mũi 2. Trẻ được chẩn đoán viêm màng não do VZV và đáp ứng điều trị Acyclovir. Kết luận: Sau khi tiêm vắc xin BNT162b2 mRNA, khi có triệu chứng của bệnh zona thần kinh và nghi ngờ hội chứng màng não cần nghĩ tới các biến chứng thần kinh do sự tái hoạt động của VZV, kể cả ở người có hệ miễn dịch bình thường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Katsikas Triantafyllitis K, Giannos P, Mian IT, et at. Varicella Zoster virus reactivation following COVID-19 vaccination: A systematic Review of Case Report. Vaccines (Basel). 2021;9(9):1013. doi: 10.3390/vaccines9091013.
2. World Health Organization. Pfizer-BioNTech (BNT162b2) COVID-19 vaccine: What you need to know. Updated 21 January 2022, pursuant to updated interim recommendations. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know.
3. Yasuda R, Minami K, Ogawa A, et al. Herpes zoster and meningitis in an immunocompetent child: a case report. J Med Case Rep. 2019;13:182. doi: 10.1186/s13256-019-2082-z.
4. Bosran E, Yalici-Armaga B. Herpes Zoster following inactivated COVID-19 vaccine: A coexistence or coincidence? J Cosmet Dermatol. 2021;20(6):1566-1567. doi: 10.1111/jocd.14035.
5. Maruki T, Ishikane M, Suzuki T, et al. A case of varicella zoster virus meningitis following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in an immunocompetent patient. Int J Infect Dis. 2021;113:55-57. doi: 10.1016/j.ijid.2021.09.055.
6. Psichogiou M, Samarkos M, Mikos N, Hatzakis A. Reactivation of Varicella Zoster virus after vaccination for SARS-CoV-2. Vaccines (Basel). 2021;9(6):572. doi: 10.3390/vaccines9060572.
7. Lazzaro DR, Ramachandran R, Cohen E, Galetta SL. Covid-19 vaccination and possible link to Herpes zoster. Am J Ophthalmol Case Rep. 2022;25:101359. doi: 10.1016/j.ajoc.2022.101359.
8. Rodríguez-Jiménez P, Chicharro P, Cabrera LM, et al. Varicella-zoster virus reactivation after SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vaccination: Report of 5 cases. JAAD Case Reports. 2021;12:58-59. doi: 10.1016/j.jdcr.2021.04.014.
9. Koh S, Kim HN, Kim YS, Kim TJ. Varicella Zoster virus reactivation in central and peripheral nervous systems following COVID-19 vaccination in an immunocompetent patient. J Clin Neurol. 2022;18(1):99. doi: 10.3988/jcn.2022.18.1.99.
10. Gnoni M, Zaheer K, Vasser MM, et al. Varicella Zoster aseptic meningitis: Report of an atypical case in an immunocompetent patient treated with oral valacyclovir. IDCases. 2018;13:4. doi: 10.1016/j.idcr.2018.e00446.
11. Esposito S, Bosis S, Pinzani R, et al. A case of meningitis due to varicella zoster virus reactivation in an immunocompetent child. Italian Journal of Pediatrics. 2013;39(1):72. doi: 10.1186/1824-7288-39-72.
12. Kerr C, O’Neill S, Szucs A, et al. Zoster meningitis in an immunocompetent young patient post first dose of BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine, a case report. IDCases. 2022;27:e01452. doi: 10.1016/j.idcr.2022.e01452.
13. Shimabukuro T. COVID-19 vaccine safety update. CDC COVID-19 vaccine task force vaccine safe team. Adisory Committee on Immunization Practices (ACIP). January 27, 2021.
14. World Health Organization. Adverse Events Following Immunization (AEFI): Causality. Assessment. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/191391/a87773_eng.pdf; jsessionid=CE9E6F1 FB4682E2846B5B18 FC5627653? sequence=1. Published July 2002.