Quay trở lại chi tiết bài báo 27. Báo cáo trường hợp nhiễm nấm Histoplasma lan toả và nhiễm CMV tủy xương ở bệnh nhân không nhiễm HIV Download Download PDF