27. Báo cáo trường hợp nhiễm nấm Histoplasma lan toả và nhiễm CMV tủy xương ở bệnh nhân không nhiễm HIV

Lê Thị Họa, Lương Hương Giang, Đỗ Duy Cường, Phạm Thị Thảo Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo về một trường hợp đồng thời nhiễm nấm Histoplasma lan toả và nhiễm Cytomegalo virus (CMV) tủy xương ở bệnh nhân không nhiễm HIV được chẩn đoán, điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai. Đây là ca bệnh đầu tiên được báo cáo tại Việt Nam. Bệnh nhân nam 52 tuổi tiền sử khoẻ mạnh vào vì sốt kéo dài hơn 1 tháng, gầy sút cân. Bệnh nhân được làm huyết tuỷ đồ và sinh thiết tuỷ xương có hình ảnh nhiễm nấm trong tuỷ xương và hình ảnh mắt cú. Kết quả PCR CMV trong máu và dịch tuỷ xương dương tính, cấy dịch tuỷ xương sau 33 ngày định danh ra Histoplasma capsulatum. Bệnh nhân đã điều trị thành công với Amtrophotret, Ganciclovir nội trú trong 14 ngày và tiếp tục điều trị ngoại trú Itraconazole, valganciclovir. Sự xuất hiện nhiễm nấm Histoplasma lan tỏa tại Việt Nam đã hiếm nhưng lại đồng nhiễm cả CMV ở người có tiền sử bệnh tật khỏe mạnh thì lần đầu tiên được báo cáo tại Việt Nam. Cần có nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về trường hợp ca bệnh đặc biệt này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Benedict K, Mody RK. Epidemiology of histoplasmosis outbreaks, United States, 1938 - 2013. Emerg Infect Dis. 2016;22(3):370-378. doi: 10.3201/eid2203.151117.
2. The global epidemiology of emerging Histoplasma species in recent years - ScienceDirect. Accessed September 19, 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016606162030004X.
3. Baker J, Setianingrum F, Wahyuningsih R, Denning DW. Mapping histoplasmosis in South East Asia - implications for diagnosis in AIDS. Emerg Microbes Infect. 2019;8(1):1139-1145. doi: 10.1080/22221751.2019.1644539.
4. Woods JP. Revisiting old friends: Developments in understanding Histoplasma capsulatum pathogenesis. J Microbiol. 2016;54(3):265-276. doi: 10.1007/s12275-016-6044-5.
5. Kauffman CA. Histoplasmosis: A clinical and laboratory update. Clin Microbiol Rev. 2007;20(1):115-132. doi: 10.1128/CMR.00027-06.
6. Sathapatayavongs B, Batteiger BE, Wheat J, Slama TG, Wass JL. Clinical and laboratory features of disseminated histoplasmosis during two large urban outbreaks. Medicine. 1983;62(5):263-270. doi: 10.1097/00005792-1 98309000-00001.
7. Sarosi GA. Disseminated histoplasmosis: Results of long-term follow-up: A center for disease control cooperative mycoses study. Ann Intern Med. 1971;75(4):511. doi: 10.7326/0003-4819-75-4-511.
8. Wheat J. Histoplasmosis: Experience during outbreaks in Indianapolis and review of the literature. Medicine. 1997;76(5):339-354.
9. Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB, et al. Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis: 2007 update by the infectious diseases society of America. Clinical Infectious Diseases. 2007;45(7):807-825. doi: 10.1086/521259.
10. Reddehase MJ, Dreher-Stumpp L, Angele P, Balthesen M, Šuša M. Hematopoietic stem cell deficiency resulting from cytomegalovirus infection of bone marrow stroma. Ann Hematol. 1992;64(S1):A125-A127. doi: 10.1007/BF01715364.