Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ Download Download PDF