33. Báo cáo ca lâm sàng Sarcom Ewing nhiều vị trí thân đốt sống EWING’S SARCOMA AT MULTIPLE VERTEBRAE: A CASE REPORT

Hoàng Văn Làn Đức, Vương Kim Ngân, Nguyễn Hồng Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sarcom Ewing là tổn thương ác tính nguyên phát tại xương, chủ yếu hay gặp ở trẻ em và người trẻ trong thập niên thứ 2 tại vùng hành xương dài. Sarcom Ewing từ 2 vị trí trở lên ở cột sống ít gặp, chỉ chiếm khoảng 10% các trường hợp sarcom Ewing xương cột sống. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nam 37 tuổi vào viện vì đau mỏi vùng cổ sau đó tiến triển triệu chứng liệt hai chân và yếu hai tay; có tổn thương tiêu xương đốt sống nhiều vị trí ở cột sống cổ và cột sống ngực trên phim chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ (MRI), hướng đến tổn thương thứ phát. Sau đó, bệnh nhân được tiến hành sinh thiết làm mô bệnh học và nhuộm hóa mô miễn dịch hướng đến sarcom Ewing. Tổn thương sarcom Ewing xương đốt sống đa ổ ít gặp và khó chẩn đoán phân biệt với tổn thương đa ổ khác tại đốt sống như thứ phát, đa u tủy xương… vì vậy cần được chẩn đoán bằng mô bệnh học và hóa mô miễn dịch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chaudhry SR, Tsetse C, Chennan SE. Early recognition and diagnosis of Ewing sarcoma of the cervical spine. Radiol Case Rep. 2019; 14(2): 160-163. doi:10.1016/j.radcr.2018.09.017.
2. Ilaslan H, Sundaram M, Unni KK, Dekutoski MB. Primary Ewing’s sarcoma of the vertebral column. Skeletal Radiol. 2004; 33(9): 506-513. doi:10.1007/s00256-004-0810-x.
3. Mechri M, Riahi H, Sboui I, Bouaziz M, Vanhoenacker F, Ladeb M. Imaging of Malignant Primitive Tumors of the Spine. J Belg Soc Radiol. 2018; 102(1): 56. doi:10.5334/jbsr.1410.
4. Dini LI, Mendonça R, Gallo P. Primary Ewing’s sarcoma of the spine: case report. Arq Neuropsiquiatr. 2006; 64: 654-659. doi:10.1590/S0004-282X2006000400026.
5. Patnaik S, Yarlagadda J, Susarla R. Imaging features of Ewing’s sarcoma: Special reference to uncommon features and rare sites of presentation. J Cancer Res Ther. 2018; 14(5): 1014-1022. doi: 10.4103/jcrt.JCRT_1350_16.
6. Desai SS, Jambhekar NA. Pathology of Ewing’s sarcoma/PNET: Current opinion and emerging concepts. Indian J Orthop. 2010; 44(4): 363-368. doi:10.4103/0019-5413.69304.
7. Chen J, Li M, Zheng Y, Zheng L, Fan F, Wang Y. Treatment Outcomes and Prognostic Factors of Patients With Primary Spinal Ewing Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumors. Front Oncol. 2019; 0. doi:10.3389/fonc.2019.00555.