26. Tính sẵn sàng ứng phó với COVID-19 của nhân viên y tế Việt Nam năm 2021

Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Quân, Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Quốc Doanh, Tạ Thị Kim Nhung, Lương Mai Anh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả tính sẵn sàng ứng phó với COVID-19 của nhân viên y tế Việt Nam năm 2021. Nghiên cứu được thực hiện trên 1603 đối tượng tại một số cơ sở y tế tại Việt Nam từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả cho thấy hầu hết đối tượng nghiên cứu tự tin và sẵn sàng tham gia phòng chống COVID-19 (lần lượt là 97,9% và 93,4%). Đa số nhân viên y tế mong muốn được hỗ trợ về trang thiết bị bảo hộ cá nhân (82,2%), tài chính (70,4%) và đào tạo chuyên môn (64,1%). Trực phòng chống COVID-19, được đào tạo về chăm sóc, điều trị và dự phòng COVID-19 là những yếu tố liên quan đến tính sẵn sàng ứng phó của nhân viên y tế với COVID-19.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. National Nurses United/California Nurses Association. Survey of nation’s frontline registered nurses shows hospitals unprepared for COVID-19. https://www.nationalnursesunited.org/press/survey-nations-frontline-registered-nurses-shows-hospitals-unprepared-covid-19.
2. Piyush Rajbhandari, Kripa Maharjan. Willingness of emergency and medicine department doctors to work during surge of COVID-19 patients, Patan Hospital, Nepal. Journal of Patan Academy of Health Sciences. 2020;7(1):25-30.
3. Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Phương Hoa. Kiến thức về COVID-19 của nhân viên Y tế tuyến cơ sở tại Hà Nội năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;504(1).
4. Vũ Thị Cúc, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Xuân Chi, và cs. Tình trạng căng thẳng của nhân viên Y tế tại một số bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;508(2).
5. Robyn RM Gershon, Lori A Magda, Kristine A Qureshi, et al. Factors associated with the ability and willingness of essential workers to report to duty during a pandemic. Journal of Occupational and Environmental medicine. 2010:995-1003.
6. Giao Huynh, Thi Ngoc Han Nguyen, Kim Ngan Vo, et al. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at district 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2020;13(6):260.
7. Andrew L Garrett, Yoon Soo Park, Irwin Redlener. Mitigating absenteeism in hospital workers during a pandemic. Disaster medicine and public health preparedness. 2009;3(S2):S141-S147.
8. Irvin CB, Cindrich L, Patterson W, et al. Survey of hospital healthcare personnel response during a potential avian influenza pandemic: Will they come to work?. Prehospital and disaster medicine. Jul-Aug 2008;23(4):328-35. doi: 10.1017/s1049023x00005963.
9. Qureshi K, Gershon M, Sherman M, et al. Health care workers' ability and willingness to report to duty during catastrophic disasters. Journal of Urban Health. 2005/09/01 2005;82(3):378-388. doi: 10.1093/jurban/jti086.
10. Mary Chaffee. Willingness of health care personnel to work in a disaster: An integrative review of the literature. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2013;3(1):42-56. doi: 10.1097/DMP.0b013e31818e8934.