19. Tác dụng điều trị đái tháo đường type 2 bằng Metformin kết hợp bài thuốc "Bát tiên trường thọ" trên một số chỉ số cận lâm sàng

Vũ Việt Hằng, Đặng Văn Cường, Trần Thị Minh Quyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng của Metformin kết hợp bài thuốc Bát tiên trường thọ trong cải thiện 1 số chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 (theo YHHĐ) và Tiêu khát thể Hạ tiêu (theo YHCT). Nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân, so sánh kết quả trước và sau điều trị. Kết quả cho thấy: Sau 90 ngày điều trị, nồng độ Glucose máu lúc đói, chỉ số HbA1c giảm so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05; các chỉ số Ure, Creatinin, AST, ALT đều nằm trong giới hạn bình thường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Đái tháo đường type 2. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 2017.
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Đái tháo đường type 2. (Ban hành kèm theo Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 2020.
3. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội, Nhà xuất bản Y học; 2006.
4. Đào Văn Phan, và cs. Dược lý học lâm sàng. Hà Nội, Nhà xuất bản Y học; 2012.tr.7-45.
5. Nguyễn Đình Tập. Đánh giá tác dụng của bài thuốc Sinh tân cam lộ ẩm kết hợp Metforrmin trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.
6. Tăng Thị Bích Thuỷ. Đánh giá tác dụng của viên hoàn cứng TĐ2-BCA kết hợp Metformin trong điều trị bệnh nhân Đái tháo đường type 2. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.
7. Trần Quỳnh Trang. Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose máu của cao lỏng Sinh địa trên mô hình chuột nhắt đái tháo đường thực nghiệm. Khoá luận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội; 2015.