8. Hiệu quả của ôn điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên một số chứng trạng y học cổ truyền ở bệnh nhân yêu thống thể hàn

Trần Thị Hải Vân, Lại Thanh Hiền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi một số chứng trạng Y học cổ truyền trên bệnh nhân yêu thống thể hàn của phương pháp ôn điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt. 60 bệnh nhân được chia 2 nhóm: nhóm I gồm 30 bệnh nhân yêu thống thể Thận dương hư, nhóm II gồm 30 bệnh nhân yêu thống thể Phong hàn thấp. Kết quả cho thấy: Sau 14 ngày điều trị, triệu chứng đau ở cả 2 nhóm giảm có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Các triệu chứng sợ lạnh, đau tăng khi lạnh giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm II, có xu hướng giảm chưa có ý nghĩa thống kê ở nhóm I với p > 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khoa y học cổ truyền - Trường đại học Y Hà Nội. Bệnh học nội khoa y học cổ truyền. Hà Nội: Nhà xuất bản y học; 2006:151 - 153.
2. Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015 Aug 22;386(9995):743-800. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60692-4. Epub 2015 Jun 7. PMID: 26063472; PMCID: PMC4561509.
3. Lý Thụy. Sách Trung y tổng hợp đầu tay bỏ túi. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật Bắc Kinh; 2016: 125 – 127.
4. Khoa y học cổ truyền - Trường đại học Y Hà Nội. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2013: 320-322.
5. Dương Kế Châu. Châm cứu đại thành - Bản dịch của Lê Quý Ngưu. Hà Nội. Nhà xuất bản Y học; 2005.
6. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; 2016: 260-275.
7. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu. 2013.
8. WHO. “Low back pain” Rheumatic disease. Report of a WHO Scientific Group, Geneva. pp 36 – 40.
9. Vũ Nam. Các học thuyết cơ bản trong y học cổ truyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2011: 106 - 110.
10. Khoa y học cổ truyền - Trường đại học Y Hà Nội. Nội kinh. Hà Nội: Nhà xuất bản y học; 2000:180.
11. Vương Hán, Ngải Bính Úy. Châm cứu "Ôn dương thông Đốc mạch" pháp kết hợp điện xung trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tạp chí châm cứu học lâm sàng; 2016; 32(2): 24-27.