Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Tác dụng chống xơ gan của viên nang cứng Silymax Complex trên mô hình gây xơ gan bằng carbon tetrachloride trên chuột nhắt trắng Download Download PDF