Quay trở lại chi tiết bài báo 16. Tác dụng của điện châm trên bệnh nhân liệt ruột cơ năng sau mổ nội soi lấy sỏi mật Download Download PDF