16. Tác dụng của điện châm trên bệnh nhân liệt ruột cơ năng sau mổ nội soi lấy sỏi mật

Bùi Tiến Hưng, Cao Thị Huyền Trang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Liệt ruột cơ năng là bệnh lý thường gặp sau phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật. Chúng tôi đã tiến hành đề tài này nhằm đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm trên bệnh nhân liệt ruột cơ năng sau mổ. Nghiên cứu được tiến hành trên 68 bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật, phương pháp can thiệp lâm sàng có đối chứng, so sánh trước sau điều trị, chia 2 nhóm: nhóm điện châm kết hợp với phác đồ nền y học hiện đại và nhóm chỉ sử dụng phác đồ nền y học hiện đại. Kết quả cho thấy phương pháp điện châm là phương pháp có tác dụng cải thiện tình trạng liệt ruột cơ năng trên các bệnh nhân nghiên cứu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Asgeirsson T, El-Badawi KI, Mahmood A, Barletta J, Luchtefeld M, Senagore AJ. Postoperative ileus: It costs more than you expect. J Am Coll Surg. 2010; 210(2): 228-231. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2009.09.028.
2. Luckey A, Livingston E, Taché Y. Mechanisms and treatment of postoperative ileus. Arch Surg. 2003; 138(2): 206-214. doi:10.1001/archsurg.138.2.206.
3. Lê Trung Hải. Hướng dẫn chẩn đoán bệnh nhân sau mổ. In: Nhà xuất bản Y học; 2011.
4. Cheong KB, Zhang J, Huang Y. Effectiveness of acupuncture in postoperative ileus: a systematic review and Meta-analysis. J Tradit Chin Med. 2016; 36(3): 271-282. doi:10.1016/s0254-6272(16)30038-3.
5. Mazzotta E, Villalobos-Hernandez EC, Fiorda-Diaz J, Harzman A, Christofi FL. Postoperative ileus and postoperative gastrointestinal tract dysfunction: Pathogenic mechanisms and novel treatment strategies beyond colorectal enhanced recovery after surgery protocols. Frontiers in Pharmacology. 2020; 11. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2020.583422. Accessed March 21, 2022.
6. Vather R, Trivedi S, Bissett I. Defining Postoperative Ileus: Results of a Systematic Review and Global Survey. J Gastrointest Surg. 2013; 17(5): 962-972. doi:10.1007/s11605-013-2148-y.
7. Stewart D, Waxman K. Management of postoperative ileus. Am J Ther. 2007; 14(6): 561-566. doi:10.1097/MJT.0b013e31804bdf54.
8. Bauer AJ, Boeckxstaens GE. Mechanisms of postoperative ileus. Neurogastroenterol Motil. 2004; 16 Suppl 2:54-60. doi:10.1111/j.1743-3150.2004.00558.x.
9. Livingston EH, Passaro EP. Postoperative ileus. Dig Dis Sci. 1990; 35(1): 121-132. doi:10.1007/BF01537233.
10. Ng SSM, Leung WW, Mak TWC, et al. Electroacupuncture reduces duration of postoperative ileus after laparoscopic surgery for colorectal cancer. Gastroenterology. 2013; 144(2): 307-313.e1. doi:10.1053/j.gastro.2012.10.050.
11. Jung SY, Chae HD, Kang UR, Kwak MA, Kim IH. Effect of acupuncture on postoperative ileus after distal gastrectomy for gastric cancer. J Gastric Cancer. 2017; 17(1): 11-20. doi:10.5230/jgc.2017.17.e2.
12. Luo D, Liu S, Xie X, Hou X. Electroacupuncture at acupoint ST-36 promotes contractility of distal colon via a cholinergic pathway in conscious rats. Dig Dis Sci. 2008; 53(3): 689-693. doi:10.1007/s10620-007-9929-7.
13. Moghadamyeghaneh Z, Hwang GS, Hanna MH, et al. Risk factors for prolonged ileus following colon surgery. Surg Endosc. 2016; 30(2): 603-609. doi:10.1007/s00464-015-4247-1.
14. Chapuis PH, Bokey L, Keshava A, et al. Risk factors for prolonged ileus after resection of colorectal cancer: An observational study of 2400 consecutive patients. Ann Surg. 2013; 257(5): 909-915. doi:10.1097/SLA.0b013e318268a693.
15. Millan M, Biondo S, Fraccalvieri D, Frago R, Golda T, Kreisler E. Risk factors for prolonged postoperative ileus after colorectal cancer surgery. World J Surg. 2012; 36(1): 179-185. doi:10.1007/s00268-011-1339-5.
16. Pozios I, Seeliger H, Lauscher JC, et al. Risk factors for upper and lower type prolonged postoperative ileus following surgery for Crohn’s disease. Int J Colorectal Dis. 2021; 36(10): 2165-2175. doi:10.1007/s00384-021-03969-9.
17. Vather R, Josephson R, Jaung R, Robertson J, Bissett I. Development of a risk stratification system for the occurrence of prolonged postoperative ileus after colorectal surgery: A prospective risk factor analysis. Surgery. 2015; 157(4): 764-773. doi:10.1016/j.surg.2014.12.005.