22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt

Ngô Quỳnh Hoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong giai đoạn tiền mãn kinh, do nội tiết tố sinh dục giảm gây ra rất nhiều rối loạn về kinh nguyệt, tinh thần, vận mạch, sinh dục, tiết niệu ở phụ nữ… Trong đó, rong kinh là rối loạn hay gặp với tỷ lệ khá cao. Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá sự cải thiện thang điểm Blatt Kupperman và các triệu chứng y học cổ truyền của Lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt. Kết quả: Cải thiện điểm trung bình theo Blatt - Kupperman trước điều trị là 22,52 ± 2,96, sau điều trị giảm còn 14,19 ± 3,47. Cải thiện một số triệu chứng y học cổ truyền như huyễn vựng, miệng họng khô ráo (p < 0,05). Kết quả này cho thấy bài Lưỡng địa thang có tác dụng cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh theo thang điểm Blatt - Kupperman và một số triệu chứng y học cổ truyền so với trước điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. John E. Hall.Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Elsevier, Inc. 2011. 13, 1050 - 1056.
2. Bộ môn Sản - Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng Sản phụ khoa tập I. Hà Nội. Nhà xuất bản Y học. 2013; 248 – 249.
3. Phạm Văn Trịnh, Lê Thị Hiền. Bệnh học Ngoại - Phụ Y học cổ truyền. Hà Nội. Nhà xuất bản Y học. 2008; 128 - 130, 142 - 143.
4. Affandi B. Long-acting progestogens. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.2002; 16(2), 169-179.
5. Alder E. The Blatt-Kupperman menopausal index: a critique, Maturitas. 1998; 29(1), 19-24.
6. Lê Thị Thanh Vân. Đặc điểm lâm sàng của rong kinh, rong huyết cơ năng tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh. Luận án Tiến sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2003.
7. Đỗ Minh Hiền. Nghiên cứu các rối loạn cơ năng thời kỳ tiễn mãn kinh và tác dụng của bài thuốc Kỷ Cúc địa hoàng hoàn gia vị. Luận án Tiến sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2009.
8. Hoàng Thị Thu Hà. Nghiên cứu về rong kinh rong huyết cơ năng ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh đến khám tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ 2013 –2014. Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội. 2014.
9. Nguyễn Thị Hương Giang. Đánh giá tác dụng điều trị mất ngủ của bài thuốc Hậu thiên lục vị phương ở phụ nữ mãn kinh. Luận văn Thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2017.
10. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học và Nhà xuất bản Thời Đại. 2012; 715, 820- 821, 840, 945 -946.
11. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương và cộng sự. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I. Hà Nội. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 2006; 160 -161, 365.
12. Nguyễn Tử Siêu (dịch). Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Y học dân tộc. 2009; 14 - 15.
13. Nguyễn Văn Nghĩa (dịch). Phó Thanh Chủ nữ khoa. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Phương Đông. 2007; 66–67.
14. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hải Thượng Y tông tâm lĩnh. Hà Nội. Nhà xuất bản Y học. 2012; 238 - 251, 118 -153.