Quay trở lại chi tiết bài báo 9. Đánh giá phân suất tống máu thất phải bằng siêu âm tim 3D ở bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi Download Download PDF