25. Tỷ lệ mắc và thể lâm sàng của tâm căn suy nhược trên bệnh nhân viêm trực tràng chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 7/2020-2/2021

Hoàng Lê Hải Yến, Trịnh Thị Lụa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô tả tỷ lệ mắc và phân thể lâm sàng theo y học cổ truyền và y học hiện đại của tâm căn suy nhược trên bệnh nhân viêm trực tràng chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung tại khoa Kiểm soát và điều trị Ung bướu Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương từ tháng 7/2020 - 2/2021. Theo phương pháp mô tả cắt ngang trên 102 bệnh nhân viêm trực tràng chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung, xác định bệnh nhân tâm căn suy nhược theo ICD10, CCMD-3 và tứ chẩn theo Y học cổ truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng số bệnh nhân được khảo sát, tỷ lệ mắc tâm căn suy nhược là 58,8%. Theo Y học cổ truyền, thể Tâm can thận âm hư và Tâm tỳ hư chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 40% và 35% thuộc thể trung gian của Y học hiện đại (75%). Thể can khí uất kết (16,6%) và âm hư hỏa vượng (6,7%) thuộc thể cường của Y học hiện đại (23,3%). Thể thận âm thận dương hư chiếm tỷ lệ thấp (1,7%) và tương đương với thể nhược của Y học hiện đại. Kết luận: Tỷ lệ tâm căn suy nhược trên bệnh nhân viêm trực tràng chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung lớn. Các thể Y học hiện đại đều có thể Y học cổ truyền tương ứng, trong đó thể trung gian gồm tâm can thận âm hư và tâm tỳ hư chiếm chủ yếu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Nhược Kim, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự. Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền. Nhà Xuất bản Y học; 2017: 203-207.
2. Võ Hữu Ngõ, Nguyễn Vân Anh, Trần Quốc Hiếu và cộng sự. Nghiên cứu hồi cứu điều trị Suy nhược thần kinh bằng Y học cổ truyền. Kỷ yếu của công trình nghiên cứu khoa học. 1997.
3. Nguyễn Việt và cộng sự. Tâm thần học. Nhà Xuất bản Y học; 1984: 113-121.
4. Nguyễn Đức Duy. Đánh giá kết quả phẫu thuật biến chứng hậu môn trực tràng do xạ trị Ung thư cổ tử cung tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2007-2015. Luận văn thạc sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2015.
5. Trần Thúy, Trương Việt Bình, Lê Thị Hiền và cộng sự. Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền. Nhà Xuất bản Y học; 1996: 67-76.
6. Nguyễn Minh Phượng. Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Kiểm soát và điều trị ung bướu Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương năm 2014-2015. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Trường Đại học Y Hà Nội. 2016
7. Hoàng Lê Hải Yến. Mô tả tình hình Tâm căn suy nhược trên bệnh nhân Viêm trực tràng chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Trường Đại học Y Hà Nội. 2021.