26. Tác dụng của phương pháp cấy chỉ trong điều trị mất ngủ không thực tổn

Nguyễn Văn Toại

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rối loạn giấc ngủ là những rối loạn về số lượng, chất lượng, tính chu kỳ của giấc ngủ và các rối loạn nhịp thức ngủ. Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá tác dụng điều trị rối loạn giấc ngủ trên 2 thể Tâm tỳ hư và Tâm Thận bất giao của liệu pháp cấy chỉ các huyệt Nội quan, Thần môn, Tam âm giao, Thái khê. Phương pháp nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng mở, so sánh trước - sau điều trị. Sau 30 ngày, thời lượng giấc ngủ tăng từ 2,68 ± 0,66 lên 6,10 ± 0,99 (giờ), thời gian đi vào giấc ngủ giảm từ 70,17 ± 23,38 xuống 29,25 ± 9,20 (phút) và tổng điểm PSQI giảm từ 16,17 ± 1,77 xuống 5,02 ± 2,98 (điểm) (p < 0,01). Tỷ lệ bệnh nhân không rối loạn giấc ngủ là 66,7%. Sự cải thiện giấc ngủ ở 2 thể tương đương nhau (p > 0,05). Phương pháp cấy chỉ nhóm huyệt trong nghiên cứu có tác dụng cải thiện thời lượng giấc ngủ, thời gian đi vào giấc ngủ và tổng điểm PSQI, các kết quả này tương đương nhau giữa 2 thể lâm sàng Y học cổ truyền.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rifkin DI, Long MW, Perry MJ. Climate change and sleep: A systematic review of the literature and conceptual framework. Sleep Med Rev. 2018; 42: 3-9. doi: 10.1016/j.smrv.2018.07.007.
2. American Psychiatric Association - DSM IV. Diagnostic and statisrical manual of mental disorder. Washington DC. 2000; 363-388.
3. Zhou P, Yan CQ, Zhang S, Huo JW, Liu CZ. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2018; 40(4): 543-548. doi:10.3881/j.issn.1000-503X.10327.
4. Katic B, Heywood J, Turek F, et al. New approach for analyzing self-reporting of insomnia symptoms reveals a high rate of comorbid insomnia across a wide spectrum of chronic diseases. Sleep Med. 2015; 16(11): 1332-1341. doi:10.1016/j.sleep.2015.07.024.
5. Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường. Thất miên. Trong: Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong Đông y. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. tr. 1998; 288-296.
6. Nguyễn Nhược Kim, Nguyễn Thị Thu Hà. Thất miên. Trong: Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền (Sách đào tạo sau đại học). Nhà xuất bản Y học. 2016;170-176.
7. Lương Hữu Thông. Nghiên cứu điều trị bệnh mất ngủ trên 100 bệnh nhân. Trường Đại học Y Hà Nội. 1995.
8. Lê Thúy Oanh. Cấy chỉ (chôn chỉ catgut vào huyệt châm cứu). Nhà xuất bản Y học. 2010.
9. Lương Hữu Thông. Rối loạn giấc ngủ. Trong: Sức khỏe tâm thần và các rối loạn tâm thần thường gặp. Nhà xuất bản Y học. 2005;165-172.
10. Bộ Y tế. Hướng dẫn sử dụng bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe. 2015.
11. Dương Thị Phương Thảo. Đánh giá tác dụng của nhĩ châm kết hợp thể châm trong điều trị bệnh nhân rối loạn giấc ngủ theo thang điểm Pittsburgh. Luận văn Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 2018.
12. Spence DW, Kayumov L, Chen A, et al. Acupuncture increases nocturnal melatonin secretion and reduces insomnia and anxiety: a preliminary report. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2004;16(1):19-28. doi:10.1176/jnp.16.1.19.