Quay trở lại chi tiết bài báo 28. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước giai đoạn sớm - so sánh kết quả với phẫu thuật giai đoạn muộn Download Download PDF