Quay trở lại chi tiết bài báo Bít ống ngực qua da điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài sau phẫu thuật fontan: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF