Bít ống ngực qua da điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài sau phẫu thuật fontan: Báo cáo ca bệnh

Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Quang Huy, Trần Đắc Đại, Đoàn Thị Hoài Thu, Đặng Thị Hải Vân, Nguyễn Ngọc Cương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi là thách thức trong điều trị bệnh nhân tuần hoàn Fontan. Tình trạng này kéo dài thời gian nằm viện, tăng tỷ lệ tử vong, tăng chi phí điều trị. Chúng tôi báo cáo một trường hợp tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, bệnh nhân 3 tuổi hậu phẫu Fontan tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài đã được chụp bạch mạch và bít ống ngực qua da thành công. Kỹ thuật này xâm lấn tối thiểu và khá an toàn có thể được chúng tôi tiếp tục thực hiện trong các ca bệnh tương tự.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zuluaga M. Chylothorax after surgery for congenital heart disease. Curr Opin Pediatr. 2012;24:291-294. doi:10.1097/MOP.0b013e3283534b7f
2. Milonakis M, Chatzis AC, Giannopoulos NM, et al. Etiology and management of chylothorax following pediatric heart surgery. J Card Surg. 2009;24(4):369-373. doi:10.1111/j.1540-8191.2008.00781.x
3. Mery CM, Moffett BS, Khan MS, et al. Incidence and treatment of chylothorax after cardiac surgery in children: analysis of a large multi-institution database. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;147(2):678-686.e1; discussion 685-686. doi:10.1016/j.jtcvs.2013.09.068
4. Lo Rito M, Al-Radi OO, Saedi A, et al. Chylothorax and pleural effusion in contemporary extracardiac fenestrated fontan completion. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(5):2069-2077. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.11.046
5. Savla JJ, Itkin M, Rossano JW, Dori Y. Post-Operative Chylothorax in Patients With Congenital Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2017;69(19):2410-2422. doi:10.1016/j.jacc.2017.03.021
6. McGrath EE, Blades Z, Anderson PB. Chylothorax: aetiology, diagnosis and therapeutic options. Respir Med. 2010;104(1):1-8. doi:10.1016/j.rmed.2009.08.010
7. Lê Minh Khôi, Nguyễn Hoàng Định, Trương Quang Bình. Tuần hoàn Fontan sau nửa thế kỷ. Tạp Chí Phẫu Thuật Tim Mạch Và Lồng Ngực Việt Nam. 2018;19:37-50. doi:10.47972/vjcts.v19i.106
8. Kelly B, Mohanakumar S, Hjortdal VE. Diagnosis and Management of Lymphatic Disorders in Congenital Heart Disease. Curr Cardiol Rep. 2020;22(12):164. doi:10.1007/s11886-020-01405-y
9. Beghetti M, La Scala G, Belli D, Bugmann P, Kalangos A, Le Coultre C. Etiology and management of pediatric chylothorax. J Pediatr. 2000;136(5):653-658. doi:10.1067/mpd.2000.104287
10. Yeh J, Brown ER, Kellogg KA, et al. Utility of a Clinical Practice Guideline in Treatment of Chylothorax in the Post-Operative Congenital Heart Patient. Ann Thorac Surg. 2013;96(3). doi:10.1016/j.athoracsur.2013.05.058
11. Luangrath MA, Pinchot J, Lamers LJ. Case report description of a collaborative approach to thoracic duct embolization in patients with congenital heart disease. J Congenit Cardiol. 2018;2(1):2. doi:10.1186/s40949-018-0016-z
12. Chen E, Itkin M. Thoracic duct embolization for chylous leaks. Semin Interv Radiol. 2011;28(1):63-74. doi:10.1055/s-0031-1273941
13. Laslett D, Trerotola SO, Itkin M. Delayed Complications following Technically Successful Thoracic Duct Embolization. J Vasc Interv Radiol. 2012;23(1):76-79. doi:10.1016/j.jvir.2011.10.008