3. Sinh thiết khối u thần kinh đệm lan tỏa thân não: Kết quả 15 ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trần Đạt, Đồng Văn Hệ, Nguyễn Duy Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sinh thiết khối u thần kinh đệm lan tỏa thân não là vấn đề còn chưa được thống nhất giữa các nhà phẫu thuật viên thần kinh. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đưa ra chỉ định, quy trình và đánh giá kết quả phẫu thuật sinh thiết khối u thần kinh đệm lan tỏa thân não, tiến hành tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu, bao gồm 15 bệnh nhân u thần kinh đệm lan tỏa thân não được tiến hành phẫu thuật sinh thiết khối u dưới kính vi phẫu qua đường mở nắp sọ trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2022.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Guillamo JS, Doz F, Delattre JY. Brain sinh thiếtem gliomas. Curr Opin Neurol. 2001; 14(6): 711-715. doi:10.1097/00019052-200112000-00006.
2. Hargrave D, Bartels U, Bouffet E. Diffuse brainstem glioma in children: critical review of clinical trials. Lancet Oncol. 2006; 7(3): 241-248. doi:10.1016/S1470-2045(06)70615-5.
3. Guillamo JS, Monjour A, Taillandier L, et al. Brainstem gliomas in adults: prognostic factors and classification. Brain. 2001; 124(Pt 12): 2528-2539. doi:10.1093/brain/124.12.2528.
4. Leach PA, Estlin EJ, Coope DJ, Thorne JA, Kamaly-Asl ID. Diffuse brainstem gliomas in children: should we or shouldn’t we biopsy? Br J Neurosurg. 2008; 22(5): 619-624. doi:10.1080/02688690802366198.
5. Albright L. Diffuse Brainstem Tumors: When is a Biopsy Necessary? PNE. 1996; 24(5): 252-255. doi:10.1159/000121047.
6. Cage TA, Samagh SP, Mueller S, et al. Feasibility, safety, and indications for surgical biopsy of intrinsic brainstem tumors in children. Childs Nerv Syst. 2013; 29(8): 1313-1319. doi:10.1007/s00381-013-2101-0.
7. Gupta N, Goumnerova LC, Manley P, et al. Prospective feasibility and safety assessment of surgical biopsy for patients with newly diagnosed diffuse intrinsic pontine glioma. Neuro Oncol. 2018; 20(11): 1547-1555. doi:10.1093/neuonc/noy070.
8. Cavalcanti DD, Preul MC, Kalani MYS, Spetzler RF. Microsurgical anatomy of safe entry zones to the brainstem. JNS. 2016; 124(5): 1359-1376. doi:10.3171/2015.4.JNS141945.
9. Grimm SA, Chamberlain MC. Brainstem glioma: a review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2013; 13(5): 346. doi:10.1007/s11910-013-0346-3.
10. Rachinger W, Grau S, Holtmannspötter M, Herms J, Tonn JC, Kreth FW. Serial sinh thiếtereotactic biopsy of brainstem lesions in adults improves diagnostic accuracy compared with MRI only. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009; 80(10): 1134-1139. doi:10.1136/jnnp.2009.174250.
11. Goda JS, Dutta D, Raut N, et al. Can multiparametric MRI and FDG-PET predict outcome in diffuse brainstem glioma? A report from a prospective phase-II sinh thiếtudy. Pediatr Neurosurg. 2013; 49(5): 274-281. doi:10.1159/000366167.
12. Puget S, Beccaria K, Blauwblomme T, et al. Biopsy in a series of 130 pediatric diffuse intrinsic Pontine gliomas. Childs Nerv Syst. 2015; 31(10): 1773-1780. doi:10.1007/s00381-015-2832-1.
13. Samadani U, Judy KD. Stereotactic brainstem biopsy is indicated for the diagnosis of a vast array of brainstem pathology. Stereotact Funct Neurosurg. 2003; 81(1-4): 5-9. doi:10.1159/000075097.
14. Pincus DW, Richter EO, Yachnis AT, Bennett J, Bhatti MT, Smith A. Brainstem sinh thiếtereotactic biopsy sampling in children. J Neurosurg. 2006; 104(2 Suppl): 108-114. doi:10.3171/ped.2006.104.2.108.