4. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm não kháng thụ thể n-methyl-d-aspartate ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Vũ Thị Minh Phượng, Phạm Nhật An, Phùng Thị Bích Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm não kháng thụ thể N-methy-D-aspartate (NMDA) là một trong những viêm não tự miễn thường gặp nhất. Nghiên cứu mô tả 41 ca bệnh tại Bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022 cho thấy: 61% bệnh nhân không rõ căn nguyên, 7,3% bệnh nhân liên quan đến u, 31,7% bệnh nhân viêm não kháng thụ thể NMDA sau nhiễm trùng. Tuổi trung vị là 4,9 (0,6-14,5), tỷ lệ nam/nữ là 48,8%/ 51,2%. Biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là rối loạn tâm thần (63,4%), co giật (61%), sốt (53,7%), và rối loạn giấc ngủ (51,2%). Bất thường điện não gặp ở 72% bệnh nhân, biến đổi dịch não tủy ở 70,7% bệnh nhân với tăng nhẹ tế bào: 12 (0 - 410), protein bình thường: 0,31 ± 0,14 , tổn thương trên cộng hưởng từ sọ não gặp ở 48,6% bệnh nhân. 82,8% bệnh nhân được điều trị liệu pháp miễn dịch bậc 1, 7,3% bệnh nhân điều trị bậc 2 và 9,8% bệnh nhân được duy trì liệu pháp miễn dịch sau điều trị bậc 2. Điểm Rankin sau điều trị giảm trung bình 0,76 điểm, thời gian nằm viện trung vị 22 (5 - 79) ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Abboud H, Probasco JC, Irani S, et al. Autoimmune encephalitis: proposed best practice recommendations for diagnosis and acute management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021; 92(7): 757-768. doi:10.1136/jnnp-2020-325300.
2. Dubey D, Pittock SJ, Kelly CR, et al. Autoimmune Encephalitis Epidemiology and a comparison to Infectious Encephalitis. Published online 2019:21.
3. Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, et al. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study. The Lancet Infectious Diseases. 2010; 10(12): 835-844. doi:10.1016/S1473-3099(10)70222-X.
4. Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I, et al. Treatment and prognostic factors for long-term outcome in patients with anti-NMDA receptor encephalitis: an observational cohort study. Lancet Neurol. 2013; 12(2): 157-165. doi:10.1016/S1474-4422(12)70310-1.
5. Dale RC, Nosadini M. Infection-triggered autoimmunity: The case of herpes simplex virus type 1 and anti-NMDAR antibodies. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018; 5(4): e471. doi:10.1212/NXI.0000000000000471.
6. Pillai SC, Hacohen Y, Tantsis E, et al. Infectious and Autoantibody-Associated Encephalitis: Clinical Features and Long-term Outcome. 2015; 135(4): 13.
7. Dalmau J, Lancaster E, Martinez-Hernandez E, Rosenfeld MR, Balice-Gordon R. Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR encephalitis. Lancet Neurol. 2011; 10(1): 63-74. doi:10.1016/S1474-4422(10)70253-2.
8. Trần Thị Thu Hương, Phạm Nhật An. Căn nguyên viêm não cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 2018; 106(4): 93-96.
9. Cellucci T, Mater HV, Graus F, et al. Clinical approach to the diagnosis of autoimmune encephalitis in the pediatric patient. Neurology - Neuroimmunology Neuroinflammation. 2020; 7(2). doi:10.1212/NXI.0000000000000663.
10. Hansen KB, Yi F, Perszyk RE, et al. Structure, function, and allosteric modulation of NMDA receptors. Journal of General Physiology. 2018; 150(8): 1081-1105. doi:10.1085/jgp.201812032.
11. Dalmau J, Tüzün E, Wu H yan, et al. Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. Ann Neurol. 2007; 61(1): 25-36. doi:10.1002/ana.21050.
12. Nosadini M, Mohammad SS, Corazza F, et al. Herpes simplex virus-induced anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis: a systematic literature review with analysis of 43 cases. Developmental Medicine & Child Neurology. 2017; 59(8): 796-805. doi:10.1111/dmcn.13448.
13. Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol. 2008; 7(12): 1091-1098. doi:10.1016/S1474-4422(08)70224-2.
14. Barry H, Byrne S, Barrett E, Murphy KC, Cotter DR. Anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis: review of clinical presentation, diagnosis and treatment. BJPsych Bull. 2015; 39(1): 19-23. doi:10.1192/pb.bp.113.045518.
15. Nosadini M, Thomas T, Eyre M, et al. International Consensus Recommendations for the Treatment of Pediatric NMDAR Antibody Encephalitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021; 8(5): e1052. doi:10.1212/NXI.0000000000001052.