Quay trở lại chi tiết bài báo Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - Probnp với thang điểm Sofa, Apache II và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn Download Download PDF