11. Đánh giá kết quả sử dụng vạt cân cơ răng trước che phủ khuyết hổng vùng bàn tay

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Hà, Phạm Hữu Lư

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vạt cân cơ răng trước có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật tái tạo khuyết hổng vùng bàn tay, đặc biệt các khuyết hổng có kèm theo tổn thương gân. Nghiên cứu trên 5 bệnh nhân đều có tổn thương khuyết phần mềm, khuyết hoặc lộ gân vùng bàn tay. Kích thước của vạt cân từ 10 x 6cm đến 12 x 10cm. Sử dụng vạt cân cơ răng trước dạng phức hợp gồm cân cơ răng trước và cơ lưng rộng chung cuống ở một bệnh nhân tổn thương rộng viêm bỏng nhiệt. Tất cả các bệnh nhân đều được ghép da mỏng tự thân trên cân trong một thì mổ. Không bệnh nhân nào gặp biến chứng lớn sau mổ như hỏng vạt, chảy máu, nhiễm trùng, toác vết thương phải phẫu thuật lần hai. 3/5 vạt sống hoàn toàn và 2/5 vạt có hoại tử đầu xa nhưng liền sẹo tự nhiên. Các bệnh nhân đều cho kết quả tốt về khả năng che phủ, độ mỏng vạt phù hợp với tổ chức xung quanh và không gây cản trở khi vận động. Vạt cân cơ răng trước với nhiều ưu điểm về độ mỏng, chắc chắn là lựa chọn tốt trong điều trị các tổn khuyết vùng bàn tay.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Parrett BM, Bou-Merhi JS, Buntic RF, et al. Refining outcomes in dorsal hand coverage: consideration of aesthetics and donor-site morbidity. Plast Recontr Surg. 2010; 126: 1630–1638.
2. Carty MJ, Taghinia A, Upton J. Fascial flap reconstruction of the hand: a single surgeon’s 30-year experience. Plast Recontr Surg. 2010, 125: 953–962.
3. Fassio E, Laulan J,Aboumoussa J, et al. Serratus anterior free fascial flap for dorsal hand coverage. Ann Plast Surg. 1999; 43: 77–82.
4. Schwabegger A, Hussl H, Rainer C, et al. Clinical experience and indications of the free serratus fascia flap: a report of 21 cases. Plast Reconstr Surg.1998; 102: 1939–1946.
5. Nguyễn Việt Tiến. Điều trị khuyết da có lộ gân vùng mu bàn tay bằng vạt cân thái dương nông. Tạp chí y học quân sự. 1997; 4: 44-46
6. Wintsch K, Helaly P. Free flap of gliding tissue. Journal of Reconstructive Microsurgery. 1986; 2: 143-15.
7. Kitazawa T, Shiba M. Free serratus anterior fascial flap combined with vascularized scapular bone for reconstruction of dorsal hand and finger defects. Case reports in plastic surgery and hand surgery. 2018; 5(1), 1-8
8. Ulrich D, Fuchs P, Bozkurt A, et al. Free serratus anterior fascia flap for recon- struction of hand and finger defects. Arch Orthop Trauma Surg. 2010;130: 217–222.
9. Fluegel A, Kehrer A, Heitmann C, Germann G, Sauerbier M. Coverage of soft-tissue defects of the hand with free fascial flaps. Microsurgery. 2005; 25:47–53.
10. Tuncer S., Sezgin B., Sencan A., Sari A. Free serratus fascia flap for reconstruction of soft tissue defects involving the distal upper and lower extremity. Annals of Plastic Surgery. 2020; 84(6): 672–678
11. Lee MG, Kim JS, Lee DC, et al. Fascial free flap for reconstruction of the dorsolateral hand and digits: the advantage of a thin contour. Arch Plast Surg. 2016; 43: 551–8.
12. Meland NB, Weimar R. Microsurgical reconstruction: experience with free fascia flaps. Ann Plast Surg. 1991; 27:1–8.