Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Cắt đoạn dạ dày cực dưới với miệng nối kiểu péan điều trị ung thư 1/3 dưới dạ dày ở người cao tuổi Download Download PDF