Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Tổn thương cơ vận nhãn ở bệnh nhân bệnh mắt basedow tại Bệnh viện Mắt Trung ương Download Download PDF