13. Tổn thương cơ vận nhãn ở bệnh nhân bệnh mắt basedow tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Bùi Thị Hương Giang, Phạm Ngọc Đông, Mai Quốc Tùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Cơ vận nhãn thường bị tổn thương ở bệnh nhân bệnh mắt Basedow (BMB). Tổn thương cơ vận nhãn gây ra nhiều rối loạn lâm sàng, trong đó quan trọng nhất là gây hạn chế vận nhãn (HCVN) và song thị, ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác, sinh hoạt và lao động. Nghiên cứu mô tả cắt ngang này nhằm đánh giá đặc điểm rối loạn vận nhãn trên 40 bệnh nhân bị BMB có rối loạn vận nhãn từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022 tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 70% bệnh nhân có triệu chứng song thị và chủ yếu là song thị đứng với 55%. Bệnh nhân có thể hạn chế vận nhãn (HCVN) một hay nhiều hướng, thường gặp nhất là HCVN lên trên (75%) và lên trên ra ngoài (93,75%), HCVN vào trong ít gặp nhất (25%). Chụp cắt lớp vi tính hốc mắt cho thấy cơ thẳng dưới là cơ hay bị phì đại nhất (72,22%), tiếp đến là cơ thẳng trong (62,96%), cơ thẳng trên (57,41%) và cơ trực ngoài (11,11%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chin YH, Ng CH, Lee MH, et al. Prevalence of thyroid eye disease in Graves’ disease: A meta-analysis and systematic review. Clin Endocrinol (Oxf). Oct 2020; 93(4): 363-374. doi:10.1111/cen.14296.
2. Khong JJ, McNab AA, Ebeling PR, Craig JE, Selva D. Pathogenesis of thyroid eye disease: review and update on molecular mechanisms. Br J Ophthalmol. Jan 2016; 100(1): 142-50. doi:10.1136/bjophthalmol-2015-307399.
3. Dutton JJ. Anatomic Considerations in Thyroid Eye Disease. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. Jul/Aug 2018; 34(4S Suppl 1):S7-S12. doi:10.1097/IOP.0000000000001122.
4. Zhukova OD, Nechesnyuk SY. [Extraocular muscles involvement in patients with thyroid-associated ophthalmopathy]. Vestn Oftalmol. Mar-Apr 2016; 132(2): 77-79. doi:10.17116/oftalma2016132277-79.
5. Lennerstrand G, Tian S, Isberg B, et al. Magnetic resonance imaging and ultrasound measurements of extraocular muscles in thyroid-associated ophthalmopathy at different stages of the disease. Acta Ophthalmol Scand. Mar 2007; 85(2): 192-201. doi:10.1111/j.1600-0420.2006.00807.x.
6. Yang M, Du BX, Wang YJ, He WM. [Clinical Analysis of 2 170 Cases of Thyroid-Associated Ophthalmopathy Involving Extraocular Muscles]. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. May 2021; 52(3): 510-515. doi:10.12182/20210560507.
7. Thắng NC. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt Basedow mức độ nặng. Nghiên cứu sinh. Đại học Y Hà Nội; 2014.
8. Hiền NTT. Đánh giá hiệu quả phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi điều trị co rút mi trên mức độ vừa và nặng. Nghiên cứu sinh. Đại học Y Hà Nội; 2018.
9. 2021-2022 BCSC Basic and Clinical Science Course. In: OPHTHALMOLOGY AAO, ed. Section 07: Oculofacial Plastic and Orbital Surgery. 57-58.
10. Cockerham KP, Padnick-Silver L, Stuertz N, Francis-Sedlak M, Holt RJ. Quality of Life in Patients with Chronic Thyroid Eye Disease in the United States. Ophthalmol Ther. Dec 2021; 10(4): 975-987. doi:10.1007/s40123-021-00385-8.
11. Zloto O, Sagiv O, Priel A, et al. Gender differences in clinical presentation and prognosis of thyroid eye disease. Eur J Ophthalmol. Sep 2021; 31(5): 2717-2723. doi:10.1177/1120672120964112.
12. Prummel MF, Bakker A, Wiersinga WM, et al. Multi-center study on the characteristics and treatment strategies of patients with Graves’ orbitopathy: the first European Group on Graves’ Orbitopathy experience. Eur J Endocrinol. May 2003; 148(5): 491-5. doi:10.1530/eje.0.1480491.
13. Dolman PJ. Evaluating Graves’ orbitopathy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. Jun 2012; 26(3): 229-48. doi:10.1016/j.beem.2011.11.007.
14. Harrad R. Management of strabismus in thyroid eye disease. Eye (Lond). Feb 2015; 29(2): 234-7. doi:10.1038/eye.2014.282.
15. Bahn RS. Graves’ ophthalmopathy. N Engl J Med. Feb 25 2010; 362(8): 726-38. doi:10.1056/NEJMra0905750.
16. Nagy EV, Toth J, Kaldi I, et al. Graves’ ophthalmopathy: eye muscle involvement in patients with diplopia. Eur J Endocrinol. Jun 2000; 142(6): 591-7. doi:10.1530/eje.0.1420591.
17. Dagi LR, Zoumalan CI, Konrad H, Trokel SL, Kazim M. Correlation between extraocular muscle size and motility restriction in thyroid eye disease. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. Mar-Apr 2011; 27(2): 102-10. doi:10.1097/IOP.0b013e3181e9a063.
18. Rana K, Juniat V, Patel S, Selva D. Extraocular muscle enlargement. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. Nov 2022; 260(11): 3419-3435. doi:10.1007/s00417-022-05727-1.
19. Chung HW, Lee H, Baek S. Absent Bell’s phenomenon in patients with thyroid eye disease. BMC Ophthalmol. Oct 11 2021; 21(1): 361. doi:10.1186/s12886-021-02107-x.