Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần kinh VIII ở bệnh nhân nghe kém tiếp nhận bẩm sinh

Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Phương Lan

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của 102 tai có bất thường thần kinh VIII trên 54 bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng nghe kém tiếp nhận bẩm sinh có chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ 1.5T xương thái dương, sử dụng chuỗi xung T2W gradient-echo độ phân giải cao cắt mỏng ≤ 1mm. Phân tích đặc điểm dây thần kinh VIII ở 2 đoạn giải phẫu góc cầu tiểu não và trong ống tai trong, đánh giá mối liên quan với cấu trúc xương mang thần kinh và các dị dạng tai trong kèm theo. Kết quả cho thấy bất thường dây VIII chủ yếu là bất thường của nhánh thần kinh ốc tai; thiếu hụt nhánh thần kinh ốc tai liên quan mật thiết với bất thường ống tai trong và hố ốc tai; có những dị dạng tai trong nhất định liên quan với bất thường thần kinh VIII.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Levi J, Ames J, Bacik K, Drake C, Morlet T, O’Reilly RC. Clinical characteristics of children with cochlear nerve dysplasias. The Laryngoscope. 2013;123(3):752-756.
2. Casselman JW, Offeciers FE, Govaerts PJ, et al. Aplasia and hypoplasia of the vestibulocochlear nerve: diagnosis with MR imaging. Radiology. 1997;202(3):773-781.
3. Giesemann AM, Kontorinis G, Jan Z, Lenarz T, Lanfermann H, Goetz F. The vestibulocochlear nerve: aplasia and hypoplasia in combination with inner ear malformations. European radiology. 2012;22(3):519-524.
4. Freeman SR, Sennaroglu L. Management of Cochlear Nerve Hypoplasia and Aplasia. Adv Otorhinolaryngol. 2018;81:81-92.
5. Tien RD, Felsberg GJ, Macfall J. Fast spin-echo high-resolution MR imaging of the inner ear. AJR American journal of roentgenology. 1992;159(2):395-398.
6. Wu C-M, Lee L-A, Chen C-K, Chan K-C, Tsou Y-T, Ng S-H. Impact of cochlear nerve deficiency determined using 3-dimensional magnetic resonance imaging on hearing outcome in children with cochlear implants. Otology & Neurotology. 2015;36(1):14-21.
7. Miyasaka M, Nosaka S, Morimoto N, Taiji H, Masaki H. CT and MR imaging for pediatric cochlear implantation: emphasis on the relationship between the cochlear nerve canal and the cochlear nerve. Pediatric radiology. 2010;40(9):1509-1516.
8. Glastonbury CM, Davidson HC, Harnsberger HR, Butler J, Kertesz TR, Shelton C. Imaging findings of cochlear nerve deficiency. AJNR American journal of neuroradiology. 2002;23(4):635-643.
9. Sennaroğlu L, Bajin MD. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations. Balkan medical journal. 2017;34(5):397.
10. Casselman JW, Offeciers EF, De Foer B, Govaerts P, Kuhweide R, Somers T. CT and MR imaging of congential abnormalities of the inner ear and internal auditory canal. Eur J Radiol. 2001;40(2):94-104.
11. Fatterpekar GM, Mukherji SK, Alley J, Lin Y, Castillo M. Hypoplasia of the bony canal for the cochlear nerve in patients with congenital sensorineural hearing loss: initial observations. Radiology. 2000;215(1):243-246.
12. Adunka OF, Roush PA, Teagle HFB, et al. Internal auditory canal morphology in children with cochlear nerve deficiency. Otology & Neurotology. 2006;27(6):793-801.
13. American Academy of Pediatrics JCoIH. Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics. 2007;120(4):898-921.
14. Tahir E, Bajin MD, Atay G, Mocan BÖ, Sennaroğlu L. Bony cochlear nerve canal and internal auditory canal measures predict cochlear nerve status. The Journal of Laryngology & Otology. 2017;131(8):676-683.
15. Lê Duy Chung, Cao Minh Thành, Phạm Hồng Đức, Lê Quang Long. Hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ bất thường dây thần kinh ốc tai ở bệnh nhân điếc tiếp nhận bẩm sinh. Tạp chí y học Việt Nam. 2019;số 1+2, tập 485:171-175.
16. Kim HS, Kim DI, Chung IH, Lee WS, Kim KY. Topographical relationship of the facial and vestibulocochlear nerves in the subarachnoid space and internal auditory canal. AJNR American journal of neuroradiology. 1998;19(6):1155-1161.
17. Inoue A, Iwasaki S, Ushio M, et al. Effect of vestibular dysfunction on the development of gross motor function in children with profound hearing loss. Audiology & neuro-otology. 2013;18(3):143-151.
18. Verbecque E, Marijnissen T, De Belder N, et al. Vestibular (dys)function in children with sensorineural hearing loss: a systematic review. Int J Audiol. 2017;56(6):361-381.
19. Kotait MA, Moaty AS, Gabr TA. Vestibular testing in children with severe-to-profound hearing loss. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2019;125:201-205.
20. Takanashi Y, Kawase T, Tatewaki Y, et al. Duplicated internal auditory canal with inner ear malformation: Case report and literature review. Auris Nasus Larynx. 2018;45(2):351-357.
21. Ferreira T, Shayestehfar B, Lufkin R. Narrow, duplicated internal auditory canal. Neuroradiology. 2003;45(5):308-310.
22. Vilain J, Pigeolet Y, Casselman JW. Narrow and vacant internal auditory canal. Acta Otorhinolaryngol Belg. 1999;53(1):67-71.
23. Adunka OF, Jewells V, Buchman CA. Value of computed tomography in the evaluation of children with cochlear nerve deficiency. Otology & Neurotology. 2007;28(5):597-604.
24. Walton J, Gibson WP, Sanli H, Prelog K. Predicting cochlear implant outcomes in children with auditory neuropathy. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology. 2008;29(3):302-309.
25. Miyanohara I, Miyashita K, Takumi K, Nakajo M, Kurono Y. A case of cochlear nerve deficiency without profound sensorineural hearing loss. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology. 2011;32(4):529-532.
26. Nemzek WR, Brodie HA, Chong BW, et al. Imaging findings of the developing temporal bone in fetal specimens. AJNR American journal of neuroradiology. 1996;17(8):1467-1477.