Quay trở lại chi tiết bài báo Hiệu quả của cấy chỉ catgut trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống Download Download PDF