Hiệu quả của cấy chỉ catgut trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống

Nguyễn Văn Chiến, Bùi Thị Ngọc Hân, Lê Thị Thu Trang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đau thắt lưng ngày càng gia tăng và phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng phương pháp cấy chỉ catgut và điện châm kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh thang tại khoa Đông y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 60 bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: cấy chỉ và điện châm. Kết quả cho thấy hiệu quả giảm đau theo VAS, tầm vận động cột sống, tình trạng co cơ, chức năng sinh hoạt và vận động hàng ngày theo thời gian điều trị đều cải thiện rõ rệt (p < 0,05) ở cả hai phương pháp. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa hai nhóm về mặt thống kê (p > 0,05). Chưa thấy tác dụng không mong muốn của phương pháp cấy chỉ trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Robert J Moore, Vernon-Roberts Barrie, Fraser Robert D, Osti Orso L, Schembri Mark. The origin and fate of herniated lumbar intervertebral disc tissue. Spine. 1996;21(18):2149-2155.
2. ALF L Nachemson, Andersson BJ, Schultz ALBERT B. Valsalva maneuver biomechanics. Effects on lumbar trunk loads of elevated intraabdominal pressures. Spine. 1986;11(5):476-479.
3. Hoàng Bảo Châu. Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với y học hiện đại. Y học; 2010.
4. Trần Nhật Minh. Hiệu quả của điện châm kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống. Tạp chí Y dược học - Trường Đại học Y dược Huế. 2018;Tập 8 (2):27. doi:10.34071/jmp.2018.2.4
5. Nghiêm Thị Thu Thủy. Đánh giá tác dụng của điện trường châm kết hợp kéo giãn cột sống trong điều trị đau thắt lung do thoát vị đĩa đệm. Bộ Y tế. 2014.
6. Nguyễn Văn Hưng, Mai Phạm Thị Xuân. Hiệu quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng điện mãng châm kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh. Tạp chí Y dược học - Trường Đại học Y dược Huế. 2018; Tập 8, số 5, tháng 10/2018.
7. Phùng Văn Tân. Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt giáp tích L5 và tác dụng của điện châm huyệt này trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống. Luận án Tiến sĩ Y học. 2018.
8. Nguyễn Thị Bích, Hoa Đào Thanh, Minh Nguyễn Thị. Đánh giá kết quả điều trị giảm đau trong điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp cấy chỉ. TNU Journal of Science and Technology. 2019;207(14):85-89.
9. Đỗ Huy Bích, Chung Đặng Quang, Chương Bùi Xuân, et al. Cây thuốc và động vật làm thuốc. Nxb Khoa học và Kỹ thuật. 2006.
10. Phạm Hồng Vân. Nghiên cứu đặc điểm huyệt Thận du và hiệu quả của điện châm trong điều trị đau thắt lưng thể thận hư. Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội; 2014.