Quay trở lại chi tiết bài báo 2. Kết quả vi phẫu thuật điều trị u màng não vùng hố yên tại Bệnh viện Việt Đức Download Download PDF