Quay trở lại chi tiết bài báo 6. Ứng dụng tiếp cận động mạch mạc treo tràng trên từ phía bên trái trong phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy Download Download PDF