6. Ứng dụng tiếp cận động mạch mạc treo tràng trên từ phía bên trái trong phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy

Nguyễn Hàm Hội, Nguyễn Thành Khiêm, Lê Văn Duy, Lương Tuấn Hiệp, Đỗ Văn Minh, Nguyễn Toàn Thắng, Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Vững

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô tả phân loại giải phẫu của mạch máu của đầu tuỵ dựa trên chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và ứng dụng kỹ thuật tiếp cận trước tiên động mạch mạc treo tràng (ĐMMTTT) trên trong phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ. Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp không đối chứng trên 20 bệnh nhân chẩn đoán ung thư biểu mô vùng tá tràng đầu tuỵ giai đoạn có thể cắt bỏ từ 1/2021 - 12/2022. Kết quả có 80% có động mạch tá tuỵ dưới (ĐMTTD) xuất phát bên trái ĐMMTTT, 45% động mạch tá tuỵ dưới xuất phát từ động mạch quai hỗng tràng 1(ĐMHT1); 80% trường hợp thắt ĐMTTD từ bên trái, 100% thắt ĐMHT1 sát gốc; 100% lấy toàn bộ mạc treo tuỵ, 100% nạo vét hạch bên trái ĐMMTTT, số hạch nạo vét trung bình 32,7 ± 8,8 với 55% trường hợp di căn hạch, số hạch nạo vét bên trái ĐMMTTT trung bình 8,3 ± 7,3 với 25% trường hợp di căn hạch, 30% có tế bào ung thư xâm nhập mạc treo tuỵ. Kết luận: tiếp cận ĐMMTTT từ phía bên trái bước đầu cho thấy giúp thuận lợi khống chế ĐMTTD, ĐMHT1, lấy bỏ hoàn toàn mạc treo tuỵ, nạo vét hạch mở rộng cả bên trái động mạch mạc treo tràng trên. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tiếp với số lượng bệnh nhân lớn hơn, kết quả của toàn cuộc phẫu thuật và thời gian sống thêm sau mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hirono S, Kawai M, Okada KI, et al. Complete circumferential lymphadenectomy around the superior mesenteric artery with preservation of nerve plexus reduces locoregional recurrence after pancreatoduodenectomy for resectable pancreatic ductal adenocarcinoma. Eur J Surg Oncol. 2021;47(10):2586-2594.
2. Tol JA, Gouma DJ, Bassi C, et al. Definition of a standard lymphadenectomy in surgery for pancreatic ductal adenocarcinoma: a consensus statement by the International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery. 2014;156(3):591-600.
3. Takayuki Aimoto, Satoshi Mizutani, et al. Left Posterior Approach Pancreaticoduodenectomy with Total Mesopancreas Excision and Circumferential Lymphadenectomy Around the Superior Mesenteric Artery for Pancreatic Head Carcinoma. J Nippon Med Sch. 2013;80(6).
4. Isao Kurosaki, Masahiro Minagawa, et al. Left Posterior Approach to the Superior Mesenteric Vascular Pedicle in Pancreaticoduodenectomy for Cancer of the Pancreatic Head. Journal of Pancreas. 2011;12(3).
5. Sanjay P, Takaori K, Govil S, et al. ‘Artery-first’ approaches to pancreatoduodenectomy. Br J Surg. 2012;99(8):1027-1035.
6. Ironside N, Barreto SG, Loveday B, et al. Meta-analysis of an artery-first approach versus standard pancreatoduodenectomy on perioperative outcomes and survival. Br J Surg. 2018;105(6):628-636.
7. Jiang YL, Zhang RC, Zhou YC. Comparison of overall survival and perioperative outcomes of laparoscopic pancreaticoduodenectomy and open pancreaticoduodenectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: A systematic review and meta-analysis. BMC Cancer. 2019;19(1):781.
8. Nguyễn Hàm Hội, Nguyễn Thành Khiêm, Đặng Kim Khuê và cộng sự. Phẫu thuật nội soi toàn bộ cắt khối tá tuỵ, nhân trường hợp đầu tiên thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai, nhìn lại y văn về chỉ định và kết quả điều trị. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2022;155(7):193-202.
9. Morales E, Zimmitti G, Codignola C, et al. Follow “the superior mesenteric artery”: laparoscopic approach for total mesopancreas excision during pancreaticoduodenectomy. Surg Endosc. 2019;33(12):4186-4191.
10. Khiem T, Hoi H, Hiep T, et al. Total laparoscopic pancreaticoduodenectomy with left posterior superior mesenteric artery first-approach and plexus-preserving circumferential lymphadenectomy: step-by-step technique with a surgical case report (with video). World J Surg Oncol. 2022;20(1):269.
11. Nagakawa Y, Watanabe Y, Kozono S, et al. Surgical approaches to the superior mesenteric artery during minimally invasive pancreaticoduodenectomy: A systematic review. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2022;29(1):114-123.
12. G. Murakami, K. Hirata, T. Takamuro, et al. Vascular anatomy of the pancreaticoduodenal region. a review. J Hep Bil Pancr Surg. 1999;1:55-68.
13. Kawabata Y, Hayashi H, Ishikawa N, et al. Total meso-pancreatoduodenum excision with pancreaticoduodenectomy in lower biliary tract cancer. Langenbecks Arch Surg. 2016;401(4):463-469.
14. Takagi K, Umeda Y, Yoshida R, et al. Surgical Strategies to Dissect around the Superior Mesenteric Artery in Robotic Pancreatoduodenectomy. J Clin Med. 2022;11(23).
15. Nagakawa Y, Hosokawa Y, Sahara Y, et al. A Novel “Artery First” Approach Allowing Safe Resection in Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy: The Uncinate Process First Approach. Hepatogastroenterology. 2015;62(140):1037-1040.
16. Pessaux P, Varma D, Arnaud JP. Pancreaticoduodenectomy: superior mesenteric artery first approach. J Gastrointest Surg. 2006;10(4):607-611.
17. Inoue Y, Saiura A, Yoshioka R, et al. Pancreatoduodenectomy With Systematic Mesopancreas Dissection Using a Supracolic Anterior Artery-first Approach. Ann Surg. 2015;262(6):1092-1101.
18. Treepongkaruna S M, Pantanakul S M. Laparoscopic Left Posterior Superior Mesenteric Artery First Approach Pancreaticoduodenectomy. Experience, Outcome and Critical Steps. J Med Assoc Thai 2019;102:69-75.
19. Okada K, Murakami Y, Kondo N, et al. Prognostic Significance of Lymph Node Metastasis and Micrometastasis Along the Left Side of Superior Mesenteric Artery in Pancreatic Head Cancer. J Gastrointest Surg. 2019;23(10):2100-2109.
20. Yasunari KAWABATA., Takeshi NISHI, Yuji HARADA, TAJIM. Y. Pancreaticoduodenectomy With Total Excision for Periampullary Carcinoma. Shimane J Med Sci. 2014;30:69-76.