Quay trở lại chi tiết bài báo 11. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng Freedom Solo Download Download PDF