7. Kết quả điều trị nếp chân chim vùng đuôi mắt bằng phương pháp tiêm Botulinum toxin type A tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Nguyễn Quang Minh, Lê Thị Mai, Dương Phúc Hiếu, Vũ Thái Hà, Lê Hữu Doanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nếp chân chim là biểu hiện của sự lão hoá da. Hiện nay, tiêm Botulinum toxin là một phương pháp điều trị được đánh giá là an toàn và có tính hiệu quả cao. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 60 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán là có nếp chân chim tại Khoa Nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, từ tháng 7 - 12/2020 nhằm đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của phương pháp tiêm Botulinum toxin type A (BTX-A). Đánh giá kết quả dựa trên mức độ giảm điểm theo bảng điểm Facial Wrinkle. Kết quả cho thấy sau điều trị 1 tháng, tất cả các bệnh nhân đều có cải thiện, trong đó 83,3% cải thiện nhiều. Tỷ lệ bệnh nhân gặp tác dụng phụ thấp, 3 bệnh nhân (5%) có bầm tím sau tiêm và 3 bệnh nhân (5%) có cảm giác căng cứng mi mắt trong thời gian 1 tuần đến 1 tháng đầu tiên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Carruthers A, Carruthers J, Hardas B, et al. A Validated Grading Scale for Crow’s Feet. Dermatol Surg. 2008;34:S173.
2. Ascher B, Rzany BJ, Grover R. Efficacy and safety of botulinum toxin type A in the treatment of lateral crow’s feet: Double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al. 2009;35(10):1478-1486. doi:10.1111/j.1524-4725.2009.01261.x
3. Carruthers A, Bruce S, de Coninck A, et al. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA for the treatment of crows feet lines: a multicenter, randomized, controlled trial. Dermatol Surg. 2014;40(11):1181-1190. doi:10.1097/dss.0000 000000000128
4. Harii K, Kawashima M, Furuyama N, et al. OnabotulinumtoxinA (Botox) in the Treatment of Crow’s Feet Lines in Japanese Subjects. Aesthetic Plast Surg. 2017;41(5):1186-1197. doi:10.1007/s00266-017-0844-9
5. Carruthers A, Bruce S, Cox SE, et al. OnabotulinumtoxinA for Treatment of Moderate to Severe Crow’s Feet Lines: A Review. Aesthet Surg J. 2016;36(5):591-597. doi:10.1093/asj/sjw025
6. Prager W, Wissmüller E, Kollhorst B, et al. Treatment of crow’s feet with two different botulinum toxin type A preparations in split-face technique. Hautarzt Z Dermatol Venerol Verwandte Geb. 2011;62(5):375-379. doi:10.1007/s00105-011-2148-3
7. Kane MAC, Cox SE, Jones D, et al. Heterogeneity of Crow’s Feet Line Patterns in Clinical Trial Subjects. Dermatol Surg. 2015;41(4):447. doi:10.1097/DSS.0000000000 000336
8. Cheng CM. Cosmetic use of botulinum toxin type A in the elderly. Clin Interv Aging. 2007;2(1):81-83. doi:10.2147/ciia.2007.2.1.81
9. Baumann L, Dayan S, Connolly S, et al. Duration of Clinical Efficacy of OnabotulinumtoxinA in Crow’s Feet Lines: Results from Two Multicenter, Randomized, Controlled Trials. Dermatol Surg. 2016;42(5):598-607. doi:10.1097/DSS.0000000000000757
10. Lowe NJ, Lask G, Yamauchi P, et al. Bilateral, double-blind, randomized comparison of 3 doses of botulinum toxin type A and placebo in patients with crow’s feet. J Am Acad Dermatol. 2002;47(6):834-840. doi:10.1067/mjd.2002.124070
11. Seo KK. Wrinkle Treatment with Botulinum Toxin. In: Seo KK, ed. Botulinum Toxin for Asians. Springer; 2017:29-105. doi:10.1007/978-981-10-0204-5_2