Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Mối liên quan giữa suy giảm testosterone với BMI và rối loạn mỡ máu ở nam giới Download Download PDF