12. Mối liên quan giữa suy giảm testosterone với BMI và rối loạn mỡ máu ở nam giới

Nguyễn Hoài Bắc, Đinh Hữu Việt, Trần Văn Kiên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Suy sinh dục chức năng, với đặc trưng là suy giảm nồng độ testosterone và các triệu chứng lâm sàng tương ứng, có liên quan đến tuổi và các rối loạn chuyển hóa đặc biệt là chuyển hóa mỡ. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 1.104 nam giới đến khám và tư vấn tại Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để đánh giá liên quan giữa suy sinh dục chức năng với các BMI và rối loạn mỡ máu trên những đối tượng này. Tỷ lệ suy giảm testosterone là 24,5% (271/1104). Tuổi trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 30,04 ± 6,05; BMI trung bình là 23,39 ± 2,84 kg/m2 và 54,98% đối tượng thừa cân béo phì (BMI ≥ 23 kg/m2). Tuổi, BMI và nồng độ triglyceride tương quan nghịch chiều với nồng độ testosteron (p < 0,001). Nhóm nam giới có độ tuổi trên 35 có nguy cơ suy giảm testosterone cao hơn gấp 3,43 lần những đối tượng nghiên cứu trẻ tuổi (pOR = 3,43; p < 0,001) và nhóm nam giới béo phì có nguy cơ suy sinh dục cao hơn 3,5 lần so với nhóm nam giới có cân nặng bình thường (pOR = 3,5; p < 0,001). Tóm lại, tuổi và tình trạng thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ của suy giảm testosterone. Trong thực hành, bác sĩ lâm sàng cần khám sàng lọc suy sinh dục trên nam giới thừa cân béo phì, đặc biệt trên những người lớn tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Marcelli M, Mediwala SN. Male hypogonadism: a review. J Investig Med. 2020;68(2):335-356. doi:10.1136/jim-2019-001 233
2. Genchi VA, Rossi E, Lauriola C, et al. Adipose Tissue Dysfunction and Obesity-Related Male Hypogonadism. Int J Mol Sci. 2022;23(15):8194. doi:10.3390/ijms23158194
3. MacDonald AA, Herbison GP, Showell M, et al. The impact of body mass index on semen parameters and reproductive hormones in human males: a systematic review with meta-analysis. Human Reproduction Update. 2010;16(3):293-311. doi:10.1093/humupd/dmp 047
4. Kelly DM, Jones TH. Testosterone and obesity. Obes Rev. 2015;16(7):581-606. doi: 10.1111/obr.12282
5. Khera M, Adaikan G, Buvat J, et al. Diagnosis and Treatment of Testosterone Deficiency: Recommendations From the Fourth International Consultation for Sexual Medicine (ICSM 2015). J Sex Med. 2016;13(12):1787-1804. doi:10.1016/j.jsxm.2016.10.009
6. Tham KW, Abdul Ghani R, Cua SC, et al. Obesity in South and Southeast Asia-A new consensus on care and management. Obes Rev. 2023;24(2):e13520. doi:10.1111/obr.13520
7. Andersen JM, Herning H, Aschim EL, et al. Body Mass Index Is Associated with Impaired Semen Characteristics and Reduced Levels of Anti-Müllerian Hormone across a Wide Weight Range. PLoS One. 2015;10(6):e0130210. doi:10.1371/journal.pone.0130210
8. Shamim MO, Ali Khan FM, Arshad R. Association between serum total testosterone and Body Mass Index in middle aged healthy men. Pak J Med Sci. 2015;31(2):355-359. doi:10.12669/pjms.312.6130
9. Eriksson J, Haring R, Grarup N, et al. Causal relationship between obesity and serum testosterone status in men: A bi-directional mendelian randomization analysis. PLoS One. 2017;12(4):e0176277. doi:10.1371/journal.pon e.0176277
10. Corona G, Rastrelli G, Morelli A, et al. Treatment of Functional Hypogonadism Besides Pharmacological Substitution. World J Mens Health. 2020;38(3):256. doi:10.5534/wjmh.190061
11. Feldman HA, Longcope C, Derby CA, et al. Age Trends in the Level of Serum Testosterone and Other Hormones in Middle-Aged Men: Longitudinal Results from the Massachusetts Male Aging Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2002;87(2):589-598. doi:10.1210/jcem.87.2.8201
12. Kumar P, Kumar N, Thakur DS, et al. Male hypogonadism: Symptoms and treatment. J Adv Pharm Technol Res. 2010;1(3):297-301. doi:10.4103/0110-5558.72420
13. Agledahl I, Skjaerpe PA, Hansen JB, et al. Low serum testosterone in men is inversely associated with non-fasting serum triglycerides: the Tromsø study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008;18(4):256-262. doi:10.1016/j.nume cd.2007.01.014
14. Liu N, Luo X, Li P, et al. The Triglycerides and Glucose Index is not superior to HOMA-IR in predicting testosterone deficiency among adult males. Andrology. 2023;11(2):215-224. doi:10.1111/andr.13207