9. Kết quả phẫu thuật cấp cứu điều trị thoát vị bẹn nghẹt: Hồi cứu 39 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Trần Quế Sơn, Cheng Samrith, Trần Hiếu Học

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thoát vị bẹn nghẹt là tình trạng cứu ngoại khoa cần chỉ định mổ càng sớm càng tốt để giải phóng tạng thoát vị, xử trí biến chứng nghẹt và phục hồi thành bụng. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn nghẹt bằng mổ mở. Nghiên cứu hồi cứu 39 trường hợp được mổ tại Bệnh viện Bạch Mai từ 1/2019 đến 12/2021. Kết quả cho thấy: nam/nữ = 37,4, tuổi trung bình 55,2 (dao động 27 - 85) tuổi; Nyhus loại 3A, 3B, 4B lần lượt là 7,7%, 74,3%, 18%. Thời gian được mổ < 6 tiếng, 6 - 24 tiếng và > 24 tiếng lần lượt là 92,3%, 5,1% và 2,6%. Tỷ lệ cắt đoạn ruột non là 2,8%. Biến chứng tụ máu bẹn bìu, nhiễm khuẩn vết mổ lần lượt là 5,1% và 7,7%. Kết quả tốt, khá và trung bình lần lượt là 82,1%, 10,2% và 7,7%. Thời gian nằm viện 5,2 ± 1,7 (dao động, 2 - 9) ngày. Không có mối liên quan giữa tuổi, phân loại ASA, thời gian nhập viện đến khi mổ, vị trí thoát vị và thể thoát vị với tỉ lệ cắt đoạn ruột (p > 0,05). Kết luận: mổ mở là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn, với các trường hợp thoát vị bẹn nghẹt, kể cả trường hợp ruột nghẹt bị hoại tử.

Chi tiết bài viết

Author Biography

Trần Hiếu Học,

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Dreifuss NH, Pena ME, Schlottmann F, et al. Long-term outcomes after bilateral transabdominal preperitoneal (TAPP) repair for asymptomatic contralateral inguinal hernia. Surg Endosc. 2021;35(2):626-630.
2. Guillaumes S, Hoyuela C, Hidalgo NJ, et al. Inguinal hernia repair in Spain. A population-based study of 263,283 patients: factors associated with the choice of laparoscopic approach. Hernia. 2021;25(5):1345-1354.
3. Zwols TLR, Akkersdijk WL, Bokkerink WJV, et al. Emergency TREPP for Strangulated Inguinal Hernia Repair: A Consecutive Case Series. Surg J (N Y). 2020;6(2):e62-e66.
4. Tatar C, Tuzun IS, Karsidag T, et al. Prosthetic Mesh Repair for Incarcerated Inguinal Hernia. Balkan Med J. 2016;33(4):434-440.
5. Koizumi M, Sata N, Kaneda Y, et al. Optimal timeline for emergency surgery in patients with strangulated groin hernias. Hernia. 2014;18(6):845-848.
6. Liu J, Chen J, Shen Y. The results of open preperitoneal prosthetic mesh repair for acutely incarcerated or strangulated inguinal hernia: a retrospective study of 146 cases. Surg Endosc. 2020;34(1):47-52.
7. Kulah B, Kulacoglu IH, Oruc MT, et al. Presentation and outcome of incarcerated external hernias in adults. The American journal of surgery. 2001;181(2):101-104.
8. Ozbagriacik M, Bas G, Basak F, et al. Management of strangulated abdominal wall hernias with mesh; early results. North Clin Istanb. 2015;2(1):26-32.
9. Deeba S, Purkayastha S, Paraskevas P, et al. Laparoscopic approach to incarcerated and strangulated inguinal hernias. JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2009;13(3):327-331.
10. Papaziogas B, Lazaridis C, Makris J, et al. Tension-free repair versus modified Bassini technique (Andrews technique) for strangulated inguinal hernia: a comparative study. Hernia: the journal of hernias and abdominal wall surgery. 2005;9(2):156-159.
11. Kurt N, Oncel M, Ozkan Z, et al. Risk and outcome of bowel resection in patients with incarcerated groin hernias: retrospective study. World journal of surgery. 2003;27(6):741-743.
12. Ameh E. Incarcerated and strangulated inguinal hernias in children in Zaria, Nigeria. East African medical journal. 1999;76(9):499-501.
13. Abbas MH. Outcome of strangulated inguinal hernia. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2005;21(4):445.
14. Liu J, Shen Y, Nie Y, et al. If laparoscopic technique can be used for treatment of acutely incarcerated/strangulated inguinal hernia? World J Emerg Surg. 2021;16(1):5.
15. Yang GP, Chan CT, Lai EC, et al. Laparoscopic versus open repair for strangulated groin hernias: 188 cases over 4 years. Asian J Endosc Surg. 2012;5(3):131-137.
16. Chen P, Huang L, Yang W, et al. Risk factors for bowel resection among patients with incarcerated groin hernias: A meta-analysis. Am J Emerg Med. 2020;38(2):376-383.
17. Kumar PC, Pratik P. A Clinical Study of Complicated Inguinal Hernia with Special Reference to Its Management. Medico Legal Update. 2020;20(3):279-283.