Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Kết quả tạo hình tổn khuyết vùng cánh mũi sau cắt bỏ ung thư biểu mô tế bào đáy Download Download PDF