Quay trở lại chi tiết bài báo 26. Hỗ trợ xã hội và rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở người hậu COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Download Download PDF