26. Hỗ trợ xã hội và rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở người hậu COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Dương Bảo Yến, Huỳnh Ngọc Vân Anh, Nguyễn Như Vinh, Tô Gia Kiên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 421 người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2021 với mục tiêu mô tả sự hài lòng của người bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả: điểm hài lòng chung là 3,92/thang điểm 5, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh theo mong đợi của bệnh viện (điểm hài lòng trung bình từ 4 điểm trở lên - thang điểm tối đa 5) là 45,2%. Kết quả phân tích đơn biến cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh là: Nhóm tuổi từ 18 - 35 tuổi có khả năng cảm thấy hài lòng cao hơn so với nhóm trên 35 tuổi (OR = 3,81); trình độ từ trung cấp trở lên hài lòng cao hơn so với trình độ thấp hơn (OR = 1,92); người bệnh ở Hà Nội hài lòng cao hơn so với ở các tỉnh khác (OR = 1,85); công chức, viên chức văn phòng hài lòng cao hơn so với nông dân (OR = 2,76);chưa kết hôn hài lòng cao hơn so với những người đã kết hôn (OR = 2,26) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám ngoại trú rất cần thiết, là cơ sở để bệnh viện cải tiến ngày càng tốt hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. 2013 Accessed October 22, 2021. https://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/07/Bo-Tieu-chi-Chat-luong-Benh-vien_QD-4858-2013.pdf
2. Tom Delbanco, Margaret Gerteis. A patient-centered view of the clinician-patient relationship. UpToDate. Accessed June 26, 2023. https://www.uptodate.com/c ontents/a-patient-centered-view-of-the-clinic ian-patient-relationship?search=patient%2 0satisfaction&source=search_result&selected Title=1~150&usage_type=default&display_ rank=1
3. Fahey T, NicLiam B. Assembling the evidence for patient centred care. BMJ. 2014;349(sep19 15):g4855-g4855. doi:10.1136/bmj.g4855
4. Suzanne D, Tom D. Technology and Transparency: Empowering Patients and Clinicians to Improve Health Care Value. Ann Intern Med. 2018;168(8). doi:10.7326/M17-3269
5. Walker J, Leveille S, Bell S, et al. OpenNotes After 7 Years: Patient Experiences With Ongoing Access to Their Clinicians’ Outpatient Visit Notes. J Med Internet Res. 2019;21(5):e13876. doi:10.2196/13876
6. Phạm Nhật Yên. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch Mai - năm 2008. Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng; 2008. http://opac.huph.edu.vn/opac/ViewPDF.aspx?ID =805&EdataFileDetailID=805&UserId=8108
7. Trương Long Vỹ. Sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa khám bệnh, bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Luận văn chuyên khoa 2. Trường Đại học Y tế công cộng; 2019. http://opac.huph.edu.vn/opac/ViewPDF.aspx?ID =7741&EdataFileDetailID=9428&UserId=8108
8. Nguyễn Công Thịnh. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Nội-Nhi của khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2010. Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng; 2010. https://media.tghn.org/medialibrary/2020/09/Patient_satisfaction_with_hospital_quality_research_2015.pdf
9. Nguyễn Thế Vinh. Thực trạng công tác khám chữa bệnh ngoại trú và sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh - bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2012. Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện. Trường Đại học Y tế công cộng; 2012.
10. Nguyễn Thị Nhung. Khảo sát đánh giá sự hài lòng người bệnh ngoại trú 6 tháng đầu năm 2016 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đề tài cấp cơ sở. 2016.
11. Trịnh Thị Thúy Hằng. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại khoa khám bệnh theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ương năm 2014. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội; 2014.
12. Phan Thị Nguyệt Minh. Phân tích tổ chức hoạt động quy trình khám thai và sự hài lòng của thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện. 2012.
13. Đặng Thị Hà. Hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viên trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2019. Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng. Trường Đại học Y Hà Nội.
14. Bùi Thị Thu Hương. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2009. Luận văn Thạc sỹ y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng; 2009. http://opac.huph.edu.vn/opac/ViewPDF.aspx?ID=13 25&EdataFileDetailID=1325&UserId=8108