4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước

Đào Việt Phương, Phạm Thuỳ Linh, Mai Duy Tôn, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Quang Thọ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chuyển dạng chảy máu là một biến chứng nghiêm trọng có ảnh hưởng đến kết cục lâm sàng và tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân nhồi máu não đặc biệt là bệnh nhân nhồi máu não được can thiệp lấy huyết khối cơ học. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối cơ học do nhồi máu hệ tuần hoàn não trước. Phương pháp nghiên cứu là mô tả hồi cứu trên 84 bệnh nhân nhồi máu não cấp hệ tuần hoàn não trước được lấy huyết khối tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2022 đến hết tháng 07/2023. Kết quả trong 84 bệnh nhân nghiên cứu, có 41,7% bệnh nhân chuyển dạng chảy máu, trong đó 16,7% bệnh nhân chuyển dạng chảy máu có triệu chứng. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối cơ học là tiền sử rung nhĩ, căn nguyên tim, ASPECTS thấp < 7, chỉ số bạch cầu máu và phần trăm bạch cầu đa nhân trung tính cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Neurol. 2021; 20(10):795-820. doi:10.1016/S1474-4422(21)00252-0.
2. Campbell BCV, Mitchell PJ, Kleinig TJ, et al. Endovascular Therapy for Ischemic Stroke with Perfusion-Imaging Selection. N Engl J Med. 2015; 372(11):1009-1018. doi:10.1056/NEJMoa1414792.
3. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018; 378(1):11-21. doi:10.1056/NEJMoa1706442.
4. Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018; 378(8): 708-718. doi:10.1056/NEJMoa1713973.
5. Hao Y, Yang D, Wang H, et al. Predictors for Symptomatic Intracranial Hemorrhage After Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2017; 48(5): 1203-1209. doi:10.1161/STROKEAHA.116.016368.
6. von Kummer R, Broderick JP, Campbell BCV, et al. The Heidelberg Bleeding Classification: Classification of Bleeding Events After Ischemic Stroke and Reperfusion Therapy. Stroke. 2015; 46(10): 2981-2986. doi:10.1161/STROKEAHA.115.010049.
7. Tian B, Tian X, Shi Z, et al. Clinical and Imaging Indicators of Hemorrhagic Transformation in Acute Ischemic Stroke After Endovascular Thrombectomy. Stroke. 2022; 53(5): 1674-1681. doi:10.1161/STROKEAHA.121.035425.
8. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019; 50(12). doi:10.1161/STR.0000000000000211.
9. Chamorro Á, Blasco J, López A, et al. Complete reperfusion is required for maximal benefits of mechanical thrombectomy in stroke patients. Sci Rep. 2017; 7(1): 11636. doi:10.1038/s41598-017-11946-y.
10. Adams HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke. 1993; 24(1): 35-41. doi:10.1161/01.STR.24.1.35.
11. Bang OY, Saver JL, Kim SJ, et al. Collateral Flow Averts Hemorrhagic Transformation After Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2011; 42(8): 2235-2239. doi:10.1161/STROKEAHA.110.604603.
12. Shi ZS, Loh Y, Liebeskind DS, et al. Leukoaraiosis Predicts Parenchymal Hematoma After Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2012; 43(7): 1806-1811. doi:10.1161/STROKEAHA.111.649152.
13. Nguyen DT, Mai DT, Dao VP, Nguyen AT. Predictors the risk of symptomatic intracerebral heamorhage after thrombolytic therapy with recombinant tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke. J Med Pharm. Published online April 2017: 64-67. doi:10.34071/jmp.2017.2.11.
14. Boisseau W, Fahed R, Lapergue B, et al. Predictors of Parenchymal Hematoma After Mechanical Thrombectomy: A Multicenter Study. Stroke. 2019; 50(9): 2364-2370. doi:10.1161/STROKEAHA.118.024512.
15. Krueger M, Bechmann I, Immig K, Reichenbach A, Härtig W, Michalski D. Blood—Brain Barrier Breakdown Involves Four Distinct Stages of Vascular Damage in Various Models of Experimental Focal Cerebral Ischemia. J Cereb Blood Flow Metab. 2015; 35(2):292-303. doi:10.1038/jcbfm.2014.199.