38. Điều trị rò bạch huyết sau mổ bóc u mỡ vùng bẹn đùi hai bên bằng nút mạch bạch huyết kết hợp tiêm xơ: Ca lâm sàng và điểm lại y văn

Trần Quế Sơn, Lê Văn Khảng, Trần Hiếu Học

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rò bạch huyết vùng bẹn là một biến chứng phổ biến, phức tạp, xảy ra sau phẫu thuật cắt u, nạo vét hạch vùng bẹn điều trị triệt căn các bệnh lý ác tính. Cho đến nay, chưa có sự thống nhất trong lựa chọn phương pháp điều trị rò bạch huyết sau mổ. Chúng tôi thông báo một bệnh nhân nam 66 tuổi được mổ cắt bỏ khối u mỡ vùng bẹn đùi hai bên. Kích thước u trên siêu âm bên trái và bên phải lần lượt là 30x35 và 33x40mm. Từ ngày thứ 3 sau mổ, cả hai bên vùng mổ chảy dịch trong, số lượng khoảng 400 - 500 mL/ngày, dịch lan lên thành bụng và dưới đùi, phải thay băng 5 - 7 lần/ngày. Chúng tôi quyết định chụp mạch bạch huyết để tìm đường rò bạch mạch vào ổ dịch ở cả hai bên. Đầu tiên, chúng tôi nút bạch mạch bằng hỗn hợp keo Hystoacryl - Lipiodol theo tỉ lệ 1:6. Sau can thiệp, dịch ở bên trái giảm dần, bên phải không giảm. Sau một tuần, vùng rò bên phải được tiêm xơ bằng aetoxisclerol pha với không khí theo tỉ lệ 1:4. Thời gian nằm viện 41 ngày, vết mổ khô, hết rò bạch huyết. Kết luận: thuyên tắc hạch bạch huyết kết hợp tiêm xơ qua da có hiệu quả đối với những bệnh nhân rò bạch huyết sau mổ u vùng bẹn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chang SB, Askew RL, Xing Y, et al. Prospective assessment of postoperative complications and associated costs following inguinal lymph node dissection (ILND) in melanoma patients. Ann Surg Oncol. 2010; 17(10): 2764-2772.
2. Nakamura Y, Fujisawa Y, Maruyama H, et al. Intraoperative mapping with isosulfan blue of lymphatic leakage during inguinal lymph node dissection (ILND) for skin cancer for the prevention of postoperative lymphocele. J Surg Oncol. 2011; 104(6): 657-660.
3. Watfa W, Campisi C, Ryan M, et al. Lymphatic Leaks of the Thigh and Inguinal Region: Combined Plastic Surgery Approaches for an Effective Treatment Algorithm. Ann Plast Surg. 2020; 85(6): 661-667.
4. Lemaire V, Brilmaker J, Kerzmann A, Jacquemin D. Treatment of a groin lymphatic fistula with negative pressure wound therapy. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008; 36(4): 449-451.
5. Gerken ALH, Herrle F, Jakob J, et al. Definition and severity grading of postoperative lymphatic leakage following inguinal lymph node dissection. Langenbecks Arch Surg. 2020; 405(5): 697-704.
6. Lv S, Wang Q, Zhao W, et al. A review of the postoperative lymphatic leakage. Oncotarget. 2017; 8(40): 69062-69075.
7. Pham Thi Viet Dung, Nguyen Ngoc Cuong, Thai Duy Quang, et al. Combination of Lymph Node Embolization and Musculocutaneous Flap Operation for Managing Groin Lymphorrhea. Ann Vasc Dis. 2021; 14(3): 267-269.
8. Lee EW, Shin JH, Ko HK, et al. Lymphangiography to treat postoperative lymphatic leakage: a technical review. Korean J Radiol. 2014; 15(6): 724-732.
9. Hur S, Shin JH, Lee IJ, et al. Early Experience in the Management of Postoperative Lymphatic Leakage Using Lipiodol Lymphangiography and Adjunctive Glue Embolization. J Vasc Interv Radiol. 2016; 27(8): 1177-1186 e1171.
10. Baek Y, Won JH, Kong TW, et al. Lymphatic Leak Occurring After Surgical Lymph Node Dissection: A Preliminary Study Assessing the Feasibility and Outcome of Lymphatic Embolization. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016; 39(12): 1728-1735.
11. Seyferth ER, Itkin M, Nadolski GJ. Intranodal Glue Embolization for Postoperative Lymphatic Leaks in the Groin and Pelvis: Comparison with Sclerotherapy. J Vasc Interv Radiol. 2023; 34(4): 600-606.
12. Pan F, Loos M, Do TD, et al. Percutaneous afferent lymphatic vessel sclerotherapy for postoperative lymphatic leakage after previous ineffective therapeutic transpedal lymphangiography. Eur Radiol Exp. 2020; 4(1): 60.
13. Cesmebasi A, Baker A, Du Plessis M, Matusz P, Shane Tubbs R, Loukas M. The surgical anatomy of the inguinal lymphatics. Am Surg. 2015; 81(4): 365-369.
14. Rebecca AM, Mahabir RC, Pflibsen L, Hillberg N, Jensen C, Casey WJ, 3rd. Indocyanine Green Lymphangiography as an Adjunct for the Optimal Identification and Management of Lymphatic Leaks in the Groin. J Reconstr Microsurg. 2019; 35(2): 83-89.
15. Kayama E, Nishimoto K, Kaneko G, et al. Embolization Using N-butyl Cyanoacrylate for Postoperative Lymphatic Leakage: A Case Report. Clin Genitourin Cancer. 2018; 16(2): e355-e371.
16. Caretto AA, Stefanizzi G, Fragomeni SM, et al. Lymphatic Function of the Lower Limb after Groin Dissection for Vulvar Cancer and Reconstruction with Lymphatic SCIP Flap. Cancers (Basel). 2022; 14(4).
17. Cope C, Salem R, Kaiser LR. Management of chylothorax by percutaneous catheterization and embolization of the thoracic duct: prospective trial. J Vasc Interv Radiol. 1999; 10(9): 1248-1254.
18. Sun X, Zhou F, Bai X, et al. Application of ultrasound-guided intranodal lymphangiography and embolisation in cancer patients with postoperative lymphatic leakage. World J Surg Oncol. 2021; 19(1): 32.
19. Song S, Parmeshwar N, Steiner G, Kim EA. A Systematic Review and Meta-analysis of Techniques for Management of Postoperative Lymphatic Leaks After Groin Surgery. Ann Plast Surg. 2022; 89(2): 238-244.