Quay trở lại chi tiết bài báo 8. Kết quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng Download Download PDF