Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Thang điểm ISS trong phân loại cấp cứu bệnh nhân chấn thương tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội Download Download PDF