15. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ mắc hội chứng ruột ngắn sau đóng dẫn lưu hai đầu ruột tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Lê Xuân Hưng, Trần Anh Quỳnh, Nguyễn Thị Thuý Hồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả trên một loạt ca bệnh gồm 31 trẻ dưới 6 tuổi mắc hội chứng ruột ngắn sau đóng dẫn lưu hai đầu ruột tại Bệnh viện Nhi Trương ương. Kết quả cho thấy: Nguyên nhân hay gặp nhất là viêm ruột hoại tử (41,9%), xoắn ruột (25,8%), teo ruột (22,6%), nguyên nhân khác (6,5%) và vô hạch đại tràng thấp nhấp với 1 trường hợp với 3,2%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ cao nhất (87,1%). Các vi chất thiếu hụt với tỷ lệ khác nhau: vitamin D (61,3%), kẽm (58,1%), magie (45,2%), phospho (16,1%) và calci (6,5%). Có 18 trẻ được đóng dẫn lưu sớm, trung vị là 41 (13 - 85) ngày và 13 trẻ được đóng dẫn lưu muôn, trung vị là 117 (93 - 291) ngày. Trẻ đóng dẫn lưu muộn có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn trẻ đóng dẫn lưu sớm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Merritt RJ, Cohran V, Raphael BP, et al. Intestinal Rehabilitation Programs in the Management of Pediatric Intestinal Failure and Short Bowel Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017; 65(5): 588-596. doi:10.1097/MPG.0000000000001722.
2. Nguyễn Thị Hằng. Đặc điểm lâm sàng và thực trạng thiếu hụt một sốt chất dinh dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có hội chứng ruột ngắn tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học dự phòng. 2018; 28(4): 70-76.
3. Musemeche CA, Kosloske AM, Ricketts RR. Enterostomy in necrotizing enterocolitis: an analysis of techniques and timing of closure. J Pediatr Surg. 1987; 22(6): 479-483. doi:10.1016/s0022-3468(87)80200-2.
4. Sala D, Chomto S, Hill S. Long-term outcomes of short bowel syndrome requiring long-term/home intravenous nutrition compared in children with gastroschisis and those with volvulus. Transplant Proc. 2010; 42(1): 5-8. doi:10.1016/j.transproceed.2009.12.033.
5. Vũ Ngọc Hà. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi mắc hội chứng ruột ngắn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí nghiên cứu y học. 2019; 120(4): 68-74.
6. Nguyễn Thị Diệu, Bùi Đức Hậu. Đánh giá kết quả nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn cho bệnh nhân nhi sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nhi khoa. 2017; 10(3): 56-60.
7. Thái Khắc Thảo. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ hội chứng ruột ngắn giai đoạn 2017 - 2020. Tạp chí Y - Dược học Quân sự. 2021; 4: 126-133.
8. Wales PW, de Silva N, Kim J, Lecce L, To T, Moore A. Neonatal short bowel syndrome: population-based estimates of incidence and mortality rates. J Pediatr Surg. 2004; 39(5): 690-695. doi:10.1016/j.jpedsurg.2004.01.036.
9. Nguyễn Thị Thu Hậu, Trần Thị Thanh Tâm. Đặc điểm Hội chứng ruột ngắn sau phẫu thuật cắt ruột non ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 từ 1/1/2005 - 31/12/2007. Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2009; 13(1): 134-141.
10. Spencer AU, Neaga A, West B, et al. Pediatric Short Bowel Syndrome. Ann Surg. 2005; 242(3): 403-412. doi:10.1097/01.sla.0000179647.24046.03.