Quay trở lại chi tiết bài báo 36. Tác dụng bảo vệ gan, phục hồi tổn thương gan và chống oxy hoá của viên nang cứng Silymax Complex trên thực nghiệm Download Download PDF