Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Xoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặpXoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặp Download Download PDF